Posts Tagged ‘verkiezingen’

Geen sanctie voor wie niet stemt

mei 16, 2019

Recentelijk (14-05-2019) publiceerde Het Laatste Nieuws nog een artikel met de titel “Geen sanctie voor wie niet gaat stemmen“. Daarin worden een aantal cijfers genoemd die ik je niet wil onthouden.

 Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stuurden 358.896 (7,4%) van de bijna 4,9 miljoen opkomstplichtigen hun kat.

7,4 %. Da’s eigenlijk wel veel, he. In 2018 haalde bv OpenVLD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven 6,5 % van de stemmen. Ik wil maar zeggen… 7,4% vind ik eigenlijk wel veel in een land met opkomstplicht.

Bijzitter

augustus 30, 2018

Het is zover”, zegt Schele Otter.

Ik knik.

Het zat er aan te komen.

Dat het nog zo lang geduurd heeft”, zeg ik, ”Dat ze nu pas zien wat ge in uw mars hebt. Dat ge meer zijt dan gewoon een zatlap en een vagebond.

Pansj bestelt ons nog een Duvel. Ik weet niet hoe hij aan het geld komt en ik wil het ook niet weten. Gebedeld? Gevonden? Gepikt? Alles kan bij Pansj. Hij is tuig van de richel, zoals dat heet, maar samen met Schele Otter wel een van mijn beste vrienden. En Schele Otter, godverdomme, die is opgeroepen. Bijzitter, mannekes! Bijzitter! Hij gaat naar een kiesbureau gaan en hij gaat daar gaan bijzitten. Niet de wc’s kuisen. Niet de parking opruimen. Neen, ket, Schele Otter is de eerste uit onze club die een administratieve functie heeft gekregen. Het is wel maar voor een dag, maar het is wel een dag die telt. Het Feest van Onze Democratie. Zonder Schele Otter zou gans dat spel niet kunnen doorgaan. Zonder hem zouden ze iemand anders moeten zoeken om bij te zitten en wie weet wat voor een loser gaan ze dan aanstellen? Een ambtenaar die niet gewoon is om te werken? Iemand van de gemeente? De mensen zouden waarschijnlijk de verkeerde pas terug krijgen of ze zouden per ongeluk met twee of zelfs met drie in hetzelfde kotteke belanden. En wat gebeurt er dan? Zo met drie in een kotteke? Wie heeft er dan gestemd? Wie heeft er wat gedaan? En als er iemand zijn poten niet kan thuis houden? En er is zo’n metoohashtagaffaire, hier in onze eigenste stemkotteke. Ik moet er niet aan denken. Neen, dan is Schele Otter de juiste man op de juiste plaats. Een held.

Ik neem mij voor om straks, als hij gaat pissen, niet in de rapte zijn glas leeg te drinken.

Uit respect.

Stembrieforigami 2014 (2)

mei 19, 2014

Ook dit jaar scharen tal van BV’s zich weer achter het burgerinitiatief Stembrieforigami. De inzendingen stromen al binnen.

Wil je ook deelemen aan stembrieforigami 2014? Stuur een foto van je kunstig geplooide oproepingsbrief naar mcpvc666@hotmail.com en win een leven vrij van onderdrukking.

elio

kris

milquet

milquet2

milquet turtelboom

Stembrieforigami: 1000 man?

oktober 11, 2012

Stemnietorigami

Holy Fuck!“, denkt Laetitia,”Heb ik dat goed gezien? Heeft die nitwit van een Achiel Bosmans uit Vaalbeek meer dan 1000 man uitgenodigd voor de stembrieforigami in Gent?! Waar gaan ze al dat volk steken? Hoe zit dat met de brandveiligheid? En wat met het straatlawaai, als die na een stevige vouwpartij allemaal tegelijkterijd de straat op trekken?!

Ze kijkt nog eens goed naar de Facebook-pagina op haar linker beeldscherm. 1OOO man! En het staat op Facebook! Dus het zal wel waar zijn…

De rest van de dag kan ze aan niks anders meer denken.

Stembrieforigami-avond Gent

oktober 2, 2012

AK Gent

Het Anarchistisch Kollektief Gent organiseert een fijne avond waar theorie en praxis hand in hand gaan. Wil je gezellig en in groep je oproepingsbrief omvouwen tot een jukafwerpend meesterwerk? Creatieve ideeën uitwisselen? Eindelijk genoeg oproepingsbrieven bij elkaar krijgen om een Death Star te bouwen? Een ideale gelegenheid!

Op 12 oktober ben je welkom in ’t Assez, Sparrestraat 1A te Gent. Meer informatie (en een eerste origamitip) vind je op de flyer.

Stembrieforigami: de eerste inzendingen

september 25, 2012

Stembrieforigami 2012 belooft een intense belevenis te worden. Nu al worden we overspoeld door fanatieke vouwers die hun oproepingsbrief omtoverden tot puike origamiwerkjes. Een feest voor het anti-autoritaire oog!

Stuur je inzending naar het gekende e-mailadres (mcpvc666@hotmail.com) alwaar een strenge jury van deskundige oproepingsbriefexperts de verschillende kunststukjes zullen beoordelen.

stembrieforigami 2012

Stembrieforigami regeert de put“, lijken deze Clone Troopers te denken. Ze fleuren het fijn gevouwen vliegtuigje/ruimteschip (Thaise stijl!) van R. Beyer uit Vilvoorde (kozijn van VVOO-voorzitter André Cortelinckx). Mooi gedaan, Bob! Ook wij houden van Star Wars.

stembrieforigami 2012

Ik wou een speeder maken. Zoals die gebruikt werd op Endor. Maar ik heb het ontwerp verbeterd en wat realistischer gemaakt“, verduidelijkt de sympathieke Josiane Debruyn uit O.. Ook zij raakt de sterrenkrijgthematiek aan. En let op de bosrijke omgeving die een exacte replica is van de die op de planeet Endor. Fijne prestatie! Bedankt, Josiane, we wensen je nog veel succes bij je studies rechten aan de KULeuven.

stembrieforigami 2012

Elke X-WING heeft zijn R2-droid. Het zou een beetje stom zijn die er dan niet bij te zetten“, lacht Jean Bultot uit Sint-Gillis. Dat klopt, Jean! Het plaatje moet kloppen! Bedankt voor je deelname aan Stembrieforigami.

x-wing picknick

Deelnemer P. De Staercke zond ons dit tafereeltje met als onderschrift “Jedi PickNick”. Herkennen we Qui Gon of Obi Wan, Philippe? Sommige van onze lezers zullen dit ongetwijfeld graag willen weten. Je Fighter is perfect! En perfectie, daar gaat het om bij Stembrieforigami.

stembrieforigami 2012

Madani B. vormde zijn oproepingsbrief om tot dit handige tuig. Komt goed van pas bij verkenningstochten op de ijsplaneet Hoth, Danny! Herkennen we daar de cd “Alien Worlds” van S.P.O.C.K. ? Goede vondst. We waarderen je deelname.

stembrieforigami luchtgevecht

Komt deze scène uit Blue Thunder? Of is dit een eigen creatie. Deelnemer Heinrich Toumaniantz uit Marbella laat er ons het raden naar. Hij maakte deze concorde, propte ze vol nietsvermoedende reizigers en stuurde er vervolgens een helicopter vol terroristen op af. Stijlvol en met respect voor de traditionele origamikunst zoals ze al eeuwen beoefend wordt in Japan. Bedankt; Heinrich!

stembrieforigami 2012

En we sluiten af met een klassieker: een supermarine spitfire zoals die gebruikt werd door de Royal Airforce. Een excellente keuze van Claude Dubois uit Brussel die wellicht nog vele andere vouwers mag inspireren!

Lees meer over stembrieforigami 2012:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2012/

Lees meer over stembrieforigami 2010:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2010/

Lees meer over stembrieforigami 2009:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2009/

Niet gaan stemmen: wat zijn de gevolgen

september 17, 2012

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te gaan stemmen. Ze zetten constructies op met “een verblijf in het buitenland” of foefelen met doktersbriefjes. Allemaal typisch Belgisch, eigenlijk. Als je echt uit overtuiging of uit protest thuis blijft, dan doe je dat wellicht liever openlijk. Dan zeg je: de boom in, ik doe niet mee. Een visie die ik deel. Wat zijn de consequenties eigenlijk? In de praktijk.

De reglementering
De website van Binnenlandse Zaken vat de bestaande wetgeving mooi samen.

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek.
Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro).
Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.


De praktijk

Op onze oproepingsbrief staat dat “de stemming” verplicht is en geheim. Dat verwijst naar art 62 van de grondwet. Daar beschrijft de wetgever hoe de samenstelling van de federale kamers dient te gebeuren. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is bovendien ook vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.
Iedereen is in de praktijk verplicht zich op het kiesbureau aan te melden, maar door het geheime karakter van de stemming kan niemand controleren of je eigenlijk wel gestemd hebt. Een klein percentage van het kiesvee stemt blanco. Dat kan. Dus eigenlijk hebben we een opkomstplicht en niet zozeer een stemplicht.
Maar goed: stel dat je helemaal geen zin hebt om te gaan. Wat dan? Je overtreedt “de wet”, maar het gerecht moet wel de moeite doen om al die overtreders van allerlei pluimage te veroordelen. Dat is veel werk en de gerechtshoven hebben wel wat beters te doen.

Grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven) wordt hierover geciteerd in Het Nieuwsblad van 3 mei 2010. ‘Wie niet gaat stemmen, kan volgens de letter van de wet een berisping krijgen ofwel een boete van maximum 55 euro. Als je in vijftien jaar vier keer niet bent gaan stemmen, word je zelfs beloond en krijg je een kiesverbod van tien jaar’, zegt Van Orshoven. ‘Met andere woorden: niet gaan stemmen blijft in de praktijk gewoon onbestraft. De parketten vervolgen zelfs niet meer, simpelweg omdat ze andere prioriteiten hebben.’
‘De wet die hiervoor van toepassing is, stelt zo weinig voor dat zelfs de toepassing van die wet betekenisloos zou zijn’, meent professor Van Orshoven.

Let op: af en toe zou het gebeuren. Dan is er een gerechtshof dat effectief tot de vervolging over gaat, maar meestal gebeurt het niet. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand veroordeeld werd omdat hij/zij niet is gaan stemmen. De laatste keer dat ik zelf ben gaan stemmen, kan ik mij nauwelijks nog herinneren. Sinds ik de stemgerechtigde leeftijd bereikt heb (ondertussen al ruim twintig jaar geleden), ben ik al meer niet gaan stemmen dan wel. Ik denk niet dat ik al elektronisch gestemd heb, zelfs. En ik ben tot op heden nog niet beboet of veroordeeld. Dus ik geloof Van Orshoven wel wanneer hij zegt dat het niet gaan stemmen meestal onbestraft blijft. Zelfs dat je na 10 jaar een kiesverbod zou krijgen, dat durf ik te betwijfelen.

Tussen haakjes: ik ben ook nog nooit opgeroepen om te gaan “zitten”. Ik weet niet of er een relatie tussen beide is (“we zullen die maar niet vragen, want dat is een dwarsligger”), maar moest het zo zijn: dank u!

De boodschap
Stem niet, denk zelf.

Bronnen:

Stembrieforigami 2012 (2)

september 15, 2012

Stembrieforigami

Lees het
Algemeen_Reglement_op_de_Opwaardering_van_de_Oproepingsbrief

Bosmans (alweer)

september 13, 2012

reactie HLN

“AB? AB! Dat moet die vreselijke Achiel Bosmans zijn. Die aandachtzoeker! Die slet!”

Mijn ex-collega André Cortelinckx is niet mals voor zijn concurrent. Beide heren streven er al jaren naar de andere qua mediaaandacht de loef af te steken. Meestal kon Cortelinckx zich met zijn verschillende mandaten binnen het lokale verenigingsleven het meest profileren, maar sinds Achiel Bosmans de lezersbrievenrubriek van Het Laatste Nieuws ontdekt heeft, laat hij Cortelinckx mijlenver aachter zich.

“Straks bellen ze hem op, nondedju! Straks vragen ze hem zijn mening over iets. Als ‘ervraingsdeskundige’. Ik moet er niet aan denken. Bosmans een deskundige!”

André wenkt de barmeid dat hij nog een Duvel wil. Gaby glimlacht. Ze komt direct. Eerst nog efkes iets nakijken op haar smartphone. Ze heeft zo’n nieuwe Nokia Lumia 920, laten meebrengen door een aanbidder uit Amerika. Gaby heeft veel aanbidders. André denkt dat ze ‘het’ doet voor geld. Na de uren. Bij haar thuis. Of gewoon tegen het muurtje buiten. Hopla!

“Uw Duveltje, André.”

De aantrekkelijke vrouw blijft even staan tot hij voldoende kleingeld bijeen gezocht heeft om te betalen.

“Het is toch iets in Holland, he. Hebt ge die lezersbrief gelezen van den Bosmans?”

André Cortelinckx knikt. Verslagen.

Die namiddag smaakt zijn Duvel hem niet.

PR-Tips met Eric

juni 5, 2009

Eric Van Rompuy

“Underdog”
“Wat?”
“Underdog. Dat is het profiel waarmee ge naar de verkiezingen moet.”
“Maar de CD&V zit in de regering…”
“Het werkt, Eric. Geloof mij. Underdog werkt. Van nu tot aan de verkiezingen trekt ge al uw Calimero-registers open. Als iemand ook maar iets zegt, moeit ge u er mee en zegt ge dat ge tekort gedaan wordt.”
“Under…”
“..dog. Da’s hond.”
“Ik moet altijd een beest zijn van u, pvc.”
“Goed. Ge leert het al.”
“Gij doet mij dingen leren, terwijl ik…”
“Het is al goed… “

Ik doe teken en wenk een Oost-Europese schone. Ze nestelt zich tussen ons in en vraag wat we willen drinken.
“Veel”, zeg ik en ze giechelt.