Posts Tagged ‘stemmen’

Geen sanctie voor wie niet stemt

mei 16, 2019

Recentelijk (14-05-2019) publiceerde Het Laatste Nieuws nog een artikel met de titel “Geen sanctie voor wie niet gaat stemmen“. Daarin worden een aantal cijfers genoemd die ik je niet wil onthouden.

 Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stuurden 358.896 (7,4%) van de bijna 4,9 miljoen opkomstplichtigen hun kat.

7,4 %. Da’s eigenlijk wel veel, he. In 2018 haalde bv OpenVLD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven 6,5 % van de stemmen. Ik wil maar zeggen… 7,4% vind ik eigenlijk wel veel in een land met opkomstplicht.

1919

februari 4, 2013

Ik ben 1919 nog niet vergeten, pvc!

De invoering van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht in 1919 ligt mijn collega Herman zwaar op de maag. Is het omdat hij meer verdient dan ik dat hij denkt dat hij meer te zeggen heeft? Ik weet het niet. Herman stemt voor de partij van Bart. Ze kennen elkaar ook persoonlijk, beweert Herman, maar ik geloof daar niks van.

Als de mensen die meer belastingen betalen, ook meer inspraak zouden hebben… dan spraken we nu niet over een regering Di Rupo. Dan leidde Mijn Persoonlijke Vriend Bart nu de regering.

Ik knik. Ik doe al lang geen moeite meer. Als Herman praat, dan zwijg ik.

En mijn vriend Bart zou zeggen: Herman, gij moogt mijn baron zijn. Mijn rechterhand. Gij zijt verantwoordelijk voor een of twee provincies. Ge moogt pachters hebben. En lijfeigenen. En Louisa -van-de-postkamer moet u aanspreken met Baron Herman I en ze moet alles doen wat gij zegt. Ook de vorte dingen. Meer zelfs: ge moet soms vorte dingen eisen om te zien of ze wel onderdanig genoeg is. Om te zien dat ze niet zo’n persoonlijke slaaf is die op een bepaald moment zegt: hola, dat doe ik niet! Dat is te vort! Neen, de vortigheid is zoals wanneer Abraham zijn zoon moet offeren op de berg Moria. Eenzelfde soort van test. Maar dan met Vader Abraham in plaats van met Baron Herman.

Herman bulderlacht.

En dat is nog niet alles! Gij moet ook doen wat ik zeg, pvc! Gij moet werken. Werken, werken en nog eens werken. Het zal gedaan zijn met uw gezever en uw katers en uw stom mp3-spelerke. Werken en uw bakkes houden, dat moet gij doen. En als ge denkt dat Louisa-van-de-postkamer in u geïnteresseerd is, dan zit ge er serieus naast! Serieus! Want wat zou ze met u naar een fritkot gaan, als ze chique kan gaan eten met Mijnheer Baron in zo’n restaurant van op teevee en met chef-koks die ook op teevee komen (en niet op canvas, maar op de echte teevee). Ge moogt het goed weten dat uw dagen hier geteld hadden kunnen zijn. Dat uw rijk ten onder zou gaan. Zinken zoals de Titanic en de Herald of Free Enterprise tegelijkertijd.”

Ik pak een stapel papieren en ik perforeer ze. Herman leutert nog even door. Ik luister al niet meer.
De boom in met hem en zijn meervoudig stemrecht.
Hij kan mij niks maken.
Sinds 1919.

De vergeten winnaars van de verkiezingen

oktober 15, 2012

Het VRT-nieuws noemt ons de “vergeten winnaars van de verkiezingen” omdat er ruim de helft meer niet-stemmers zijn in vergelijking van met de vorige verkiezingen. Ik meen 14 procent hebben te horen vallen.

Da’s wel redelijk veel. Neen?

En vooral een “vergeten winnaar”… da’s wel een hele romantische omschrijving.

Toch even een kleine bemerking / achterhoedegevecht: de blanco-stemmers worden meegeteld. Terwijl die eigenlijk gewoon braaf zijn gaan stemmen. Zij hebben gezegd:”Ja, ik wil geregeerd worden, maar ik weet niet goed door wie.” De niet-stemmer doet gewoon niet mee. Verzet door non-coöperatie. Ook weer een romantische omschrijving voor niks doen.

Romantiek is belangrijk.

Stembrieforigami: 1000 man?

oktober 11, 2012

Stemnietorigami

Holy Fuck!“, denkt Laetitia,”Heb ik dat goed gezien? Heeft die nitwit van een Achiel Bosmans uit Vaalbeek meer dan 1000 man uitgenodigd voor de stembrieforigami in Gent?! Waar gaan ze al dat volk steken? Hoe zit dat met de brandveiligheid? En wat met het straatlawaai, als die na een stevige vouwpartij allemaal tegelijkterijd de straat op trekken?!

Ze kijkt nog eens goed naar de Facebook-pagina op haar linker beeldscherm. 1OOO man! En het staat op Facebook! Dus het zal wel waar zijn…

De rest van de dag kan ze aan niks anders meer denken.

Stembrieforigami-avond Gent

oktober 2, 2012

AK Gent

Het Anarchistisch Kollektief Gent organiseert een fijne avond waar theorie en praxis hand in hand gaan. Wil je gezellig en in groep je oproepingsbrief omvouwen tot een jukafwerpend meesterwerk? Creatieve ideeën uitwisselen? Eindelijk genoeg oproepingsbrieven bij elkaar krijgen om een Death Star te bouwen? Een ideale gelegenheid!

Op 12 oktober ben je welkom in ’t Assez, Sparrestraat 1A te Gent. Meer informatie (en een eerste origamitip) vind je op de flyer.

Stembrieforigami: de eerste inzendingen

september 25, 2012

Stembrieforigami 2012 belooft een intense belevenis te worden. Nu al worden we overspoeld door fanatieke vouwers die hun oproepingsbrief omtoverden tot puike origamiwerkjes. Een feest voor het anti-autoritaire oog!

Stuur je inzending naar het gekende e-mailadres (mcpvc666@hotmail.com) alwaar een strenge jury van deskundige oproepingsbriefexperts de verschillende kunststukjes zullen beoordelen.

stembrieforigami 2012

Stembrieforigami regeert de put“, lijken deze Clone Troopers te denken. Ze fleuren het fijn gevouwen vliegtuigje/ruimteschip (Thaise stijl!) van R. Beyer uit Vilvoorde (kozijn van VVOO-voorzitter André Cortelinckx). Mooi gedaan, Bob! Ook wij houden van Star Wars.

stembrieforigami 2012

Ik wou een speeder maken. Zoals die gebruikt werd op Endor. Maar ik heb het ontwerp verbeterd en wat realistischer gemaakt“, verduidelijkt de sympathieke Josiane Debruyn uit O.. Ook zij raakt de sterrenkrijgthematiek aan. En let op de bosrijke omgeving die een exacte replica is van de die op de planeet Endor. Fijne prestatie! Bedankt, Josiane, we wensen je nog veel succes bij je studies rechten aan de KULeuven.

stembrieforigami 2012

Elke X-WING heeft zijn R2-droid. Het zou een beetje stom zijn die er dan niet bij te zetten“, lacht Jean Bultot uit Sint-Gillis. Dat klopt, Jean! Het plaatje moet kloppen! Bedankt voor je deelname aan Stembrieforigami.

x-wing picknick

Deelnemer P. De Staercke zond ons dit tafereeltje met als onderschrift “Jedi PickNick”. Herkennen we Qui Gon of Obi Wan, Philippe? Sommige van onze lezers zullen dit ongetwijfeld graag willen weten. Je Fighter is perfect! En perfectie, daar gaat het om bij Stembrieforigami.

stembrieforigami 2012

Madani B. vormde zijn oproepingsbrief om tot dit handige tuig. Komt goed van pas bij verkenningstochten op de ijsplaneet Hoth, Danny! Herkennen we daar de cd “Alien Worlds” van S.P.O.C.K. ? Goede vondst. We waarderen je deelname.

stembrieforigami luchtgevecht

Komt deze scène uit Blue Thunder? Of is dit een eigen creatie. Deelnemer Heinrich Toumaniantz uit Marbella laat er ons het raden naar. Hij maakte deze concorde, propte ze vol nietsvermoedende reizigers en stuurde er vervolgens een helicopter vol terroristen op af. Stijlvol en met respect voor de traditionele origamikunst zoals ze al eeuwen beoefend wordt in Japan. Bedankt; Heinrich!

stembrieforigami 2012

En we sluiten af met een klassieker: een supermarine spitfire zoals die gebruikt werd door de Royal Airforce. Een excellente keuze van Claude Dubois uit Brussel die wellicht nog vele andere vouwers mag inspireren!

Lees meer over stembrieforigami 2012:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2012/

Lees meer over stembrieforigami 2010:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2010/

Lees meer over stembrieforigami 2009:
https://analoog.wordpress.com/category/projecten/stembrieforigami-2009/

Niet gaan stemmen: wat zijn de gevolgen

september 17, 2012

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te gaan stemmen. Ze zetten constructies op met “een verblijf in het buitenland” of foefelen met doktersbriefjes. Allemaal typisch Belgisch, eigenlijk. Als je echt uit overtuiging of uit protest thuis blijft, dan doe je dat wellicht liever openlijk. Dan zeg je: de boom in, ik doe niet mee. Een visie die ik deel. Wat zijn de consequenties eigenlijk? In de praktijk.

De reglementering
De website van Binnenlandse Zaken vat de bestaande wetgeving mooi samen.

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek.
Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro).
Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.


De praktijk

Op onze oproepingsbrief staat dat “de stemming” verplicht is en geheim. Dat verwijst naar art 62 van de grondwet. Daar beschrijft de wetgever hoe de samenstelling van de federale kamers dient te gebeuren. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is bovendien ook vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.
Iedereen is in de praktijk verplicht zich op het kiesbureau aan te melden, maar door het geheime karakter van de stemming kan niemand controleren of je eigenlijk wel gestemd hebt. Een klein percentage van het kiesvee stemt blanco. Dat kan. Dus eigenlijk hebben we een opkomstplicht en niet zozeer een stemplicht.
Maar goed: stel dat je helemaal geen zin hebt om te gaan. Wat dan? Je overtreedt “de wet”, maar het gerecht moet wel de moeite doen om al die overtreders van allerlei pluimage te veroordelen. Dat is veel werk en de gerechtshoven hebben wel wat beters te doen.

Grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven) wordt hierover geciteerd in Het Nieuwsblad van 3 mei 2010. ‘Wie niet gaat stemmen, kan volgens de letter van de wet een berisping krijgen ofwel een boete van maximum 55 euro. Als je in vijftien jaar vier keer niet bent gaan stemmen, word je zelfs beloond en krijg je een kiesverbod van tien jaar’, zegt Van Orshoven. ‘Met andere woorden: niet gaan stemmen blijft in de praktijk gewoon onbestraft. De parketten vervolgen zelfs niet meer, simpelweg omdat ze andere prioriteiten hebben.’
‘De wet die hiervoor van toepassing is, stelt zo weinig voor dat zelfs de toepassing van die wet betekenisloos zou zijn’, meent professor Van Orshoven.

Let op: af en toe zou het gebeuren. Dan is er een gerechtshof dat effectief tot de vervolging over gaat, maar meestal gebeurt het niet. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand veroordeeld werd omdat hij/zij niet is gaan stemmen. De laatste keer dat ik zelf ben gaan stemmen, kan ik mij nauwelijks nog herinneren. Sinds ik de stemgerechtigde leeftijd bereikt heb (ondertussen al ruim twintig jaar geleden), ben ik al meer niet gaan stemmen dan wel. Ik denk niet dat ik al elektronisch gestemd heb, zelfs. En ik ben tot op heden nog niet beboet of veroordeeld. Dus ik geloof Van Orshoven wel wanneer hij zegt dat het niet gaan stemmen meestal onbestraft blijft. Zelfs dat je na 10 jaar een kiesverbod zou krijgen, dat durf ik te betwijfelen.

Tussen haakjes: ik ben ook nog nooit opgeroepen om te gaan “zitten”. Ik weet niet of er een relatie tussen beide is (“we zullen die maar niet vragen, want dat is een dwarsligger”), maar moest het zo zijn: dank u!

De boodschap
Stem niet, denk zelf.

Bronnen: