Posts Tagged ‘Stembrieforigami’

Niet gaan stemmen: wat zijn de gevolgen

september 17, 2012

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te gaan stemmen. Ze zetten constructies op met “een verblijf in het buitenland” of foefelen met doktersbriefjes. Allemaal typisch Belgisch, eigenlijk. Als je echt uit overtuiging of uit protest thuis blijft, dan doe je dat wellicht liever openlijk. Dan zeg je: de boom in, ik doe niet mee. Een visie die ik deel. Wat zijn de consequenties eigenlijk? In de praktijk.

De reglementering
De website van Binnenlandse Zaken vat de bestaande wetgeving mooi samen.

De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek.
Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro).
Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.
Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.
De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.


De praktijk

Op onze oproepingsbrief staat dat “de stemming” verplicht is en geheim. Dat verwijst naar art 62 van de grondwet. Daar beschrijft de wetgever hoe de samenstelling van de federale kamers dient te gebeuren. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is bovendien ook vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.
Iedereen is in de praktijk verplicht zich op het kiesbureau aan te melden, maar door het geheime karakter van de stemming kan niemand controleren of je eigenlijk wel gestemd hebt. Een klein percentage van het kiesvee stemt blanco. Dat kan. Dus eigenlijk hebben we een opkomstplicht en niet zozeer een stemplicht.
Maar goed: stel dat je helemaal geen zin hebt om te gaan. Wat dan? Je overtreedt “de wet”, maar het gerecht moet wel de moeite doen om al die overtreders van allerlei pluimage te veroordelen. Dat is veel werk en de gerechtshoven hebben wel wat beters te doen.

Grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven) wordt hierover geciteerd in Het Nieuwsblad van 3 mei 2010. ‘Wie niet gaat stemmen, kan volgens de letter van de wet een berisping krijgen ofwel een boete van maximum 55 euro. Als je in vijftien jaar vier keer niet bent gaan stemmen, word je zelfs beloond en krijg je een kiesverbod van tien jaar’, zegt Van Orshoven. ‘Met andere woorden: niet gaan stemmen blijft in de praktijk gewoon onbestraft. De parketten vervolgen zelfs niet meer, simpelweg omdat ze andere prioriteiten hebben.’
‘De wet die hiervoor van toepassing is, stelt zo weinig voor dat zelfs de toepassing van die wet betekenisloos zou zijn’, meent professor Van Orshoven.

Let op: af en toe zou het gebeuren. Dan is er een gerechtshof dat effectief tot de vervolging over gaat, maar meestal gebeurt het niet. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand veroordeeld werd omdat hij/zij niet is gaan stemmen. De laatste keer dat ik zelf ben gaan stemmen, kan ik mij nauwelijks nog herinneren. Sinds ik de stemgerechtigde leeftijd bereikt heb (ondertussen al ruim twintig jaar geleden), ben ik al meer niet gaan stemmen dan wel. Ik denk niet dat ik al elektronisch gestemd heb, zelfs. En ik ben tot op heden nog niet beboet of veroordeeld. Dus ik geloof Van Orshoven wel wanneer hij zegt dat het niet gaan stemmen meestal onbestraft blijft. Zelfs dat je na 10 jaar een kiesverbod zou krijgen, dat durf ik te betwijfelen.

Tussen haakjes: ik ben ook nog nooit opgeroepen om te gaan “zitten”. Ik weet niet of er een relatie tussen beide is (“we zullen die maar niet vragen, want dat is een dwarsligger”), maar moest het zo zijn: dank u!

De boodschap
Stem niet, denk zelf.

Bronnen:

Stembrieforigami 2012 (2)

september 15, 2012

Stembrieforigami

Lees het
Algemeen_Reglement_op_de_Opwaardering_van_de_Oproepingsbrief

Bosmans (alweer)

september 13, 2012

reactie HLN

“AB? AB! Dat moet die vreselijke Achiel Bosmans zijn. Die aandachtzoeker! Die slet!”

Mijn ex-collega André Cortelinckx is niet mals voor zijn concurrent. Beide heren streven er al jaren naar de andere qua mediaaandacht de loef af te steken. Meestal kon Cortelinckx zich met zijn verschillende mandaten binnen het lokale verenigingsleven het meest profileren, maar sinds Achiel Bosmans de lezersbrievenrubriek van Het Laatste Nieuws ontdekt heeft, laat hij Cortelinckx mijlenver aachter zich.

“Straks bellen ze hem op, nondedju! Straks vragen ze hem zijn mening over iets. Als ‘ervraingsdeskundige’. Ik moet er niet aan denken. Bosmans een deskundige!”

André wenkt de barmeid dat hij nog een Duvel wil. Gaby glimlacht. Ze komt direct. Eerst nog efkes iets nakijken op haar smartphone. Ze heeft zo’n nieuwe Nokia Lumia 920, laten meebrengen door een aanbidder uit Amerika. Gaby heeft veel aanbidders. André denkt dat ze ‘het’ doet voor geld. Na de uren. Bij haar thuis. Of gewoon tegen het muurtje buiten. Hopla!

“Uw Duveltje, André.”

De aantrekkelijke vrouw blijft even staan tot hij voldoende kleingeld bijeen gezocht heeft om te betalen.

“Het is toch iets in Holland, he. Hebt ge die lezersbrief gelezen van den Bosmans?”

André Cortelinckx knikt. Verslagen.

Die namiddag smaakt zijn Duvel hem niet.

Stembrieforigami 2012

september 11, 2012

De enthousiaste vouwers zaten al van bij de regeringsonderhandelingen op het puntje van hun stoel. Komen er verkiezingen? Kunnen we weer?

Maar helaas… we moesten wachten en wachten. Niet getreurd! Binnenkort trekken de mensen die geregeerd willen worden naar de stembus en zij verschaffen de rest van de wereld het unieke origamimateriaal bij uitstek: de oproepingsbrief. Je kent de formule: vouw een fijn origamiwerkje van je oproepingsbrief, fotografeer dit en stuur je inzending(en) naar mcpvc666@hotmail.com.
Stembrieforigami 2012 gaat nu al van start!

Onze sympathieke medewerkers poseerden voor het blitse promotiemateriaal dat je hieronder kan vinden.

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

stembrieforigami 2012

Photobucket

Check ook:

Reglement

september 7, 2012

VVOO

“Als er geen reglement is, vervallen we in een totale chaos”, briest mijn ex-collega André Cortelinckx.

“Dat klopt! Dat klopt zeker!”

Achiel Bosmans knikt instemmend.

“Het moet een uitgebreid reglement zijn.”

“En formeel.”

“Vooral formeel.”

“Een informeel reglement, dat is eigenlijk geen reglement. Dat zijn…”

“Afspraken.”

“Afspraken, ja.”

Beide heren spuwen het woord uit. Een formeel reglement zal het zijn. Punt.

Algemeen_Reglement_op_de_Opwaardering_van_de_Oproepingsbrief

Stembrieforogami: Alexander

mei 26, 2010

stembrieforigami
stembrieforigami

Stembrieforigami 2010

mei 25, 2010

Photobucket

We rennen vol ongeduld naar de brievenbus. Elke ochtend opnieuw. Maar telkens stelt de dienst burgerlijke stand van onze gemeente weer teleur.
Peter Post bracht enkel de folders van Colruyt en Bart Smit. Ook niet te versmaden, daar niet van, maar niks kan op tegen de absolute uitdaging voor elke figuurvouwer, de Mount Everest van het Origami-gebeuren: de stembrief.

Honderden, zelfs duizenden, origamifanatici kijken reikhalzend uit om deel te nemen aan “STEMBRIEFORGAMI 2010”. Deze online manifestatie van vouwkunstvirtuositeit is elk verkiezingsjaar weer een ultimieme gelegeheid om de vouwcapaciteiten bot te vieren op een stuk hardnekkkig papier dat niet vierkantig is maar RECHTHOEKIG. Voorwaar geen gemakkelijke opgave!

Dankzij het communautair gekrakeel van De Slimste Mens en de mediagenieke invallen van Alexander de Grote, kunnen we onszelf trakteren op een extra competitieve strijd waarbij de Olympische spelen in het niets verbleken. En hier geldt bovendien: niet deelnemen is eigenlijk winnen.

Vouw van je stembrief een Fijn Figuurtje, fotografeer het en mail je foto’s door naar mcpvc666@hotmail.com.

We kijken uit naar je creaties!

Bekijk hier vorige edities.

Stembrieforigami 2010: start!

mei 11, 2010

STembrieforigami

De “regeringscrisis” ten gevolge van het BHV-circus draait uit op een onverwachte meevaller voor de liefhebbers van oproepingsbrieforigami. Een buitenkans voor de democratisch ingestelde vouwmaniak!
Door de krappe timing die minister Turtelboom ons oplegt, is de binnen de Vlaamse Beweging voor Origamibooefenaars (VBO) enige consternatie ontstaan.
Gaat er wel voldoende tijd zijn om een volwaardige ‘Stembrieforigami 2010’ te organiseren?“, vraagt voorzitter André Cortelinckx zich luidop af in Magazine voor Origami (MO) .
Geen probleem, kunnen wij u verzekeren. Het is alleen een Kwestie Van Organisatie En Koelbloedigheid (KOEK). Piece of cake, dus. Eigenlijk.
Stuur uw foto’s van uw netjes geverorigamiseerde stembrief/oproepingsbrief naar mcpvc666@hotmail.com met vermelding van “Stembrieforigami 2010”.

Niet deelnemen is winnen!

stembrieforigami Pictures, Images and Photos

Stembrieforigami: visje

juni 19, 2009

stembrief

Hoewel de verkiezingen al lang achter de rug zijn, blijven mensen hardnekkig foto’s inzenden van hun gevouwde en onafgestempelde stembrief.

Het blijft leuk!

Dankjewel, Maurice L. uit Knokke voor deze mooie “opblaasbare vis”.

Stembrieforigami: de inzendingen (5)

juni 4, 2009

De Amerikaanse acteur David Carradine is vandaag opgehangen gevonden in een hotel in Bangkok. Een paar uur later bereikt de eerste stembrieforigami-skull onze kantoren. Cool!

skull