Posts Tagged ‘ontdoping’

Ontdoping blijft aktueel

februari 24, 2011

Check alle artikels over ontdoping hier: http://nl.wordpress.com/tag/ontdoping/

Ontdoping scoort

september 19, 2010

“Ontdoping was de zoekterm bij uitstek afgelopen week. Het leek wel alsof elke analoog-bezoeker eigenlijk op zoek was naar informatie over dit fenomeen. Het ging zo ver dat zelfs Achiel Bosmans door een journaliste van De Morgen werd gecontacteerd.
Mooi om te zien hoe fictie en realiteit zich vermengen. Net zoals in het brein van de gemiddelde dorpspastoor.

Andere coole searches waren:

ontdopen gevolgen
analoog
document ontdopen
hellraiser
cindy franssen
ontdopen
achiel bosmans, vaalbeek
kippenvoer
ontdoping
hp error 50 service
grindmatinee
ontdopen bisdomplein gent
caroline gennez
beamer
siemens schurft
ontdopen gent
pierre woodman
ontdooping
lelijke dieren
plan z leuven
god’s drankencentrale
geen ondergoed
feestelijk hapje en een drankje
hoe kan ik laten ontdopen vraag papieren
communication errors strip
standaard ontdopingsformulier
papieren om u te laten ontdopen
cafe noir wespelaar
cliff haerden
sabam contact
celtia bier
zwaam
blog laat mij ontdopen
fotokopieerapparaat abr xerox
stomste dingen
siemens groepsseks
les geven beamer
sire zorg
druivelaar kalender
dirkjan strips haar
barmannenrace
guinness records jongleren
plan z
kapitein bliksem
ontdopen document
siemens geslachtsziekte
dirkjan
dirkjan strips best of
lesbo lingerie
dirk-jan rood biertje
dirkjan strip wijn
agathocles optredens 2010
flayer frakke
kleurplaat pokemons

Laat je NU ontdopen

september 14, 2010

De recente schandalen binnen de katholieke Kerk brengen hopelijk nog een aantal mensen op een goed idee: laat je ontdopen en maak duidelijk dat je niet meer tot het kliekje van “kerkgangers” wil behoren.

Je las hier al eerder de reeks “ontdopen is een mensenrecht”. Doen. Nu.

https://analoog.wordpress.com/2010/05/01/ontdoping-is-een-mensenrecht/

https://analoog.wordpress.com/2010/05/06/ontdoping-is-een-mensenrecht-2/

https://analoog.wordpress.com/2010/05/06/ontdoping-is-een-mensenrecht-3/

Of word lid van de Facebook-groep:
http://www.facebook.com/group.php?gid=106128429430406

Ontdoping is een mensenrecht (3)

mei 6, 2010

Het spreekt tot de verbeelding, die “ontdopingsprocedure”. Stel je voor dat je brief toekomt in zo’n pastorie in the middle of nowhere en de meid maakt de brievenbus open.
Pastoor“, zegt ze, “Pastoor, er is er weer zo ene.
En uit welk jaar, Martine?“, vraagt de Goede Herder.
1970, denk ik. Want het is lelijk geschreven.
Nondedju, die jaargangen heb ik juist terug op zolder gelegd!

En de brave man klautert voetje voor voetje de draaitrap (ik stel mij voor dat zijn pastorie een toren heeft) op. Daar, in een stoffige, houten kist, bewaart hij zijn doopregisters uit de jaren zeventig.

Ook lezer Achiel Bosmans was nieuwsgierig naar de concrete gang van zaken. Hij liet evenwel niks aan de verbeelding over en schreef het aartsbisdom aan met de vraag of de doopregisters papieren registers zijn of elektronische.

Geachte heer,
Het zijn inderdaad papieren registers. Elk doopsel heeft een nummer.
Met vriendelijke groet,
M. XXXX

—– Original Message —–
From: Achiel bosmans
Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:43 PM
Subject: RE:

Geachte mevrouw XXXX

Hartelijk dank voor uw antwoord.
Gaat het hier over elektronische registers of dient men in de papieren registers op zoek te gaan naar de gegevens van de aanvrager?

Alvast bedankt voor de informatie.

A. Bosmans

Ontdoping is een mensenrecht (2)

mei 6, 2010

Lezer Achiel Bosmans bevestigt de juistheid van Analoog-post “Ontdoping is een mensenrecht“. De heer Bosmans mailde met het bisdom om zicht te informeren over de ontdopingsprocedure. Hij vroeg stelde zich een concrete vraag en kreeg het standaard-mailtje.

Zo gaat dat bij een multi-national als de Rooms-Katholieke Kerk.

Geachte heer,

Wanneer u beslist om niet langer katholiek te zijn, dan kan dat in ons land met volgende procedure. U schrijft een gehandtekende brief naar de pastoor van de parochie waar u gedoopt bent met de vraag om in de rand van dit register bij uw doopselregistratie te willen noteren dat u niet langer tot de katholieke kerk wenst te behoren. Zo is voor de katholieke gemeenschap duidelijk dat u in de toekomst niet langer katholieke sacramenten wenst te ontvangen en niet
in de kerk wenst begraven te worden.

Mocht u niet weten in welke kerk u gedoopt bent, dan kunt u dat – meestal – terugvinden in het trouwboekje van uw ouders. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u ook een brief schrijven naar uw bisdom. U vindt de adressen van de bisdommen via www.kerknet.be

De priester dient gehoor te geven aan uw wens en zal u schrappen uit het register. U heeft het recht om een afspraak te maken met hem om te controleren of de schrapping gebeurd is.

In de hoop u van dienst geweest te zijn, teken ik hoogachtend,

Voor de persdienst:

XXXX

—– Original Message —–
From: Achiel bosmans
To: aartsbisdom@kerknet.be
Sent: Monday, May 03, 2010 8:27 PM

Geachte

Ik hoor de laatste tijd regelmatig iets vallen over de mogelijkheid om zich te laten “ontdopen”. Het zou mogelijk zijn om een nota te laten plaatsen in het doopregister met de mededeling dat betrokkene zich niet langer thuis voelt binnen de Kerk.
Klopt dit? Het lijkt me nogal onwaarschijnlijk dat alle doopregisters zomaar voorzien kunnen worden van notities. Wat gebeurt er precies met dergelijke aanvragen?

Alvast bedankt voor uw informatie

A. Bosmans

Ontdoping is een mensenrecht

mei 1, 2010

Affiche AK PINO 1994

De druppel en de emmer

De katholieke kerk kan niet op veel sympathie rekenen de laatste tijd. Voor wie de brave pastoors en bisschoppen nog het voordeel van de twijfel gunde, is de eindeloze reeks pedofilieschandalen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Toch wordt de katholieke kerk nog altijd als een te respecteren instituut gezien dat een pak overheidsgeld krijgt. Terecht, eigenlijk: op papier telt de katholieke kerk een pak leden. De overheid kan toch wel wat fondsen vrijmaken voor een van de grootste erkende godsdiensten? Ja en neen. De kerk heeft wel veel leden, maar dat zijn voor een groot stuk valse leden: mensen die eigenlijk allang niet meer geloven in God-de-almachtige-vader-schepper-van-hemel-en-aarde, die de standpunten van de paus niet volgen en die enkel gedoopt zijn omdat hun ouders dat destijds niet anders durfden. Om de grootouders een plezier te doen. Om niet uit de toon te vallen.

Lidmaatschap opzeggen

Nu, in 2010, is niet gedoopt en/of niet gelovig zijn geen schande meer. Een reden te meer voor al die oneigenlijke leden van de katholieke kerk om dit instituut de rug toe te keren, niet enkel in de praktijk, maar ook op papier. Ik las dat verschillende mensen zich als reactie op de vele pedofilieschandalen binnen de katholieke kerk laten ontdopen. Terecht! De tijd is er rijp voor.
Elke vereniging waar je lid van bent geweest, moet het toelaten dat je dat lidmaatschap opzegt. Neen?
Als we godsdienstvrijheid zo belangrijk vinden, wat dan met de vrijheid om die godsdienst vaarwel te zeggen?
Allemaal vragen die we ons wel eens mogen stellen.
Hoewel ontdoping op zich geen directe gevolgen heeft voor de budgetten van de kerk, blijft het een sterk signaal naar kerk en overheid: dat mensen het niet langer pikken en dat de geldstromen naar de kerk wellicht ook eens in vraag gesteld mogen worden.

Mijn ontdoping

Lang geleden, ik denk dat het in 1994 was, heb ik mij zelf laten “ontdopen“. De Gentse Libertaire Studiegroep had een pamflet verspreid met praktische tips over hoe je je kan laten ontdopen. In Leuven nam Anarchistisch Kollektief PINO de tekst intergraal over. Je kan het document hier downloaden. Of hier als pdf.

De “handleiding” raadt aan om op te zoeken in het trouwboekje van je ouders waar je gedoopt bent en wanneer. Vervolgens schrijf je de parochie aan waar je deel van uitmaakt. Daar stelde zich voor mij al een eerste probleem. Ik zat op kot in Leuven en ik heb dus een standaard briefje binnen gestoken bij de pastoor van de regio waar ik op kot zat. Ik weet niet of die mens daar ooit iets mee gedaan heeft, maar ik heb er nooit reactie op gekregen. Vervolgens heb ik kardinaal Danneels aangeschreven (nu is dat Aarstbisschop Léonard, kids, we spreken over meer dan 10 jaar geleden ). Van dit schrijven heb ik een epistel van twee bladzijden gemaakt. En jawel, een paar weken later kreeg ik antwoord van de heer Wilfried Brieven (nomen est omen), de toenmalige secretaris van de heer Danneels, dat ze een nota hebben laten maken achter mijn naam in het doopregister.

Ik heb nooit gecontroleerd of dit wel degelijk zo is. Ik vond het belangrijk dat een grote groep mensen zich liet ontdopen als protest tegen de standpunten van de paus. Dat was toen ook al een hot item (zie ook de vrolijke protestcampagne van AK PINO waarbij alle Leuvense kerken beplakt werden met affiches “kap met de heilige dictatuur“).

Oproep

Wie zinnens is een eigen ontdopingscampagne op te starten, laat zeker iets weten! Ook als je individueel laat ontdopen, is het leuk je ervaringen met anderen te delen. Praat erover. Schrijf erover. Vraag meer informatie bij de kerkelijke overheden.
Herbruik gerust het “Ontdopingsformulier” van AK PINO uit 1994 (maar vervang de naam van Danneels wel door die van Léonard. 😉 ) of het stukken recentere het ontdopingsformulier van de Studiekring Vrij Onderzoek.

Nuttige adressen voor briefwisseling:

Aartsbisdom, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, T 015 29 26 11, F 015 20 94 85
Bisdom Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, T 03 202 84 30, F 03 202 84 31
Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, T 050 33 59 05, F 050 34 14 32
Bisdom Gent, Koen Vlaeminck, Bisdomplein 1, 9000 Gent, T 09 225 16 26, F 09 223 39 59
Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, T 011 28 84 58, F 011 28 84 78

Toffe artikels