Posts Tagged ‘kerk’

Ontdoping is een mensenrecht

mei 1, 2010

Affiche AK PINO 1994

De druppel en de emmer

De katholieke kerk kan niet op veel sympathie rekenen de laatste tijd. Voor wie de brave pastoors en bisschoppen nog het voordeel van de twijfel gunde, is de eindeloze reeks pedofilieschandalen de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Toch wordt de katholieke kerk nog altijd als een te respecteren instituut gezien dat een pak overheidsgeld krijgt. Terecht, eigenlijk: op papier telt de katholieke kerk een pak leden. De overheid kan toch wel wat fondsen vrijmaken voor een van de grootste erkende godsdiensten? Ja en neen. De kerk heeft wel veel leden, maar dat zijn voor een groot stuk valse leden: mensen die eigenlijk allang niet meer geloven in God-de-almachtige-vader-schepper-van-hemel-en-aarde, die de standpunten van de paus niet volgen en die enkel gedoopt zijn omdat hun ouders dat destijds niet anders durfden. Om de grootouders een plezier te doen. Om niet uit de toon te vallen.

Lidmaatschap opzeggen

Nu, in 2010, is niet gedoopt en/of niet gelovig zijn geen schande meer. Een reden te meer voor al die oneigenlijke leden van de katholieke kerk om dit instituut de rug toe te keren, niet enkel in de praktijk, maar ook op papier. Ik las dat verschillende mensen zich als reactie op de vele pedofilieschandalen binnen de katholieke kerk laten ontdopen. Terecht! De tijd is er rijp voor.
Elke vereniging waar je lid van bent geweest, moet het toelaten dat je dat lidmaatschap opzegt. Neen?
Als we godsdienstvrijheid zo belangrijk vinden, wat dan met de vrijheid om die godsdienst vaarwel te zeggen?
Allemaal vragen die we ons wel eens mogen stellen.
Hoewel ontdoping op zich geen directe gevolgen heeft voor de budgetten van de kerk, blijft het een sterk signaal naar kerk en overheid: dat mensen het niet langer pikken en dat de geldstromen naar de kerk wellicht ook eens in vraag gesteld mogen worden.

Mijn ontdoping

Lang geleden, ik denk dat het in 1994 was, heb ik mij zelf laten “ontdopen“. De Gentse Libertaire Studiegroep had een pamflet verspreid met praktische tips over hoe je je kan laten ontdopen. In Leuven nam Anarchistisch Kollektief PINO de tekst intergraal over. Je kan het document hier downloaden. Of hier als pdf.

De “handleiding” raadt aan om op te zoeken in het trouwboekje van je ouders waar je gedoopt bent en wanneer. Vervolgens schrijf je de parochie aan waar je deel van uitmaakt. Daar stelde zich voor mij al een eerste probleem. Ik zat op kot in Leuven en ik heb dus een standaard briefje binnen gestoken bij de pastoor van de regio waar ik op kot zat. Ik weet niet of die mens daar ooit iets mee gedaan heeft, maar ik heb er nooit reactie op gekregen. Vervolgens heb ik kardinaal Danneels aangeschreven (nu is dat Aarstbisschop Léonard, kids, we spreken over meer dan 10 jaar geleden ). Van dit schrijven heb ik een epistel van twee bladzijden gemaakt. En jawel, een paar weken later kreeg ik antwoord van de heer Wilfried Brieven (nomen est omen), de toenmalige secretaris van de heer Danneels, dat ze een nota hebben laten maken achter mijn naam in het doopregister.

Ik heb nooit gecontroleerd of dit wel degelijk zo is. Ik vond het belangrijk dat een grote groep mensen zich liet ontdopen als protest tegen de standpunten van de paus. Dat was toen ook al een hot item (zie ook de vrolijke protestcampagne van AK PINO waarbij alle Leuvense kerken beplakt werden met affiches “kap met de heilige dictatuur“).

Oproep

Wie zinnens is een eigen ontdopingscampagne op te starten, laat zeker iets weten! Ook als je individueel laat ontdopen, is het leuk je ervaringen met anderen te delen. Praat erover. Schrijf erover. Vraag meer informatie bij de kerkelijke overheden.
Herbruik gerust het “Ontdopingsformulier” van AK PINO uit 1994 (maar vervang de naam van Danneels wel door die van Léonard. 😉 ) of het stukken recentere het ontdopingsformulier van de Studiekring Vrij Onderzoek.

Nuttige adressen voor briefwisseling:

Aartsbisdom, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen, T 015 29 26 11, F 015 20 94 85
Bisdom Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, T 03 202 84 30, F 03 202 84 31
Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge, T 050 33 59 05, F 050 34 14 32
Bisdom Gent, Koen Vlaeminck, Bisdomplein 1, 9000 Gent, T 09 225 16 26, F 09 223 39 59
Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, T 011 28 84 58, F 011 28 84 78

Toffe artikels