Archive for the ‘Schrijvens’ Category

Verbeteraars (aanzet)

september 26, 2019

Kan je in Vlaanderen nog opkomen voor iets dat wat afwijkt van de standaard? Of je nu aandacht vraagt voor de klimaatopwarming of pleit voor dierenrechten, telkens krijg je bakken stront over je heen. Wanneer werknemers uit de openbare sector staken voor betere dienstverlening, wordt hen op sociale media verweten dat ze luieriken zijn en profiteurs die bij voorkeur het werk neerleggen op vrijdag om al aan hun weekend te kunnen beginnen. Wie een menselijkere behandeling vraagt van vluchtelingen of daklozen krijgt op twitter het label “gutmensch” opgeplakt. En dat de commentaren op HLN.be zijn al jaren een uitlaatklep voor iedereen die eens ongenuanceerd zijn gal wil spuwen. Kortom: wie iets probeert te veranderen in de samenleving, kan maar beter over een olifantenvel beschikken. We bekijken met behulp van 2 cases hoe dat er in de praktijk aan toe gaat.

Case 1: Anuna

In Het Laatste Nieuws van 9 september 2019 staat een artikel over de organisatie Youth for Climate (YFC). Deze roept leerkrachten op om tijdens het eerste semester te sensibiliseren rond de klimaatproblematiek. Aanleiding voor deze oproep is de klimaattop van 20 tot 27 september en de COP25-conferentie in Chili van 2 tot 12 december. Er wordt opgeroepen om op school aandacht te besteden aan gebeurtenissen die niet enkel te maken hebben met internationale politieke, maar die bovendien in deze periode ook bijzonder actueel zijn. Er wordt opgeroepen om te denken over de vraag “Wat is de impact van het klimaat op mij?”. De brief werd ondertekend door Anuna De Wever en Adélaïde Charlier. Het artikel draagt de titel “Youth for Climate roept leerkrachten op om mee actie te voeren” komen 158 reacties op de website hln.be.

In de commentaren schrijft lezer Filip Van Bouwel bijgevolg “Allé, daar hebben we Anuna en haar gevolg weer … ze heeft nog ni door dat niemand in haar gezever geïnteresseerd is.

Hij schrijft niets over het onderwerp van het artikel op zich, enkel de ondertekenaar van de brief neemt hij op de korrel. En al wat die ondertekenaar te zeggen heeft is “gezever”.

Lezer Michel Grillet schrijft “Elke leerkracht die meedoet=onwettig afwezig zetten. Zal rap gedaan zijn. Dat ze in Brasilië en China gaat reclameren.

Hij gaat voorbij aan het feit dat de oproep spreekt over sensibiliseren, aandacht besteden aan de actualiteit en dus eigenlijk “les geven”. Het zal rap gedaan zijn, is een uitspraak die regelmatig terugkomt. HLN-lezer Freddy Theunis schrijft “Wie gaat hier ingrijpen Dit moet verboden worden. Gewoon geen kindergeld meer en het zal vlug gedaan zijn… Met hun flauw gedoe”. Het schrijven van de klimaatactivisten om op school aandacht te besteden aan een probleem dat heel de wereld aanbelangt, zou hij aanpakken door mensen die geen enkele wet overtreden hebben bij wijze van sanctie hun kinderbijslag te ontzeggen. Ze maken zich schuldig aan “flauw gedoe” end at zijn de HLN-lezers beu. Zo ook Danny De Ruelle:”Uiteen spuiten met het waterkanon en traangas, we zijn deze onzin meer dan beu”. Wellicht heeft hij het over de voorbije -volledig legale- klimaatbetogingen waartoe YFC heeft opgeroepen en de spijbelacties van studenten en scholieren. Uiteenspuiten met het waterkanon en traangas inzetten tegen manifesterende minderjarigen die bordjes dragen waarop ze hun bezorgdheid uitdrukken over de toekomst van de planeet. Het kan genuanceerder.

Tot slot valt nog de bijdrage van Philippe Leemans op:”heb niemand zien protesteren in juli en augustus maar weet dat velen op verre bestemmingen waren.” Het stoort hem dat studenten en scholieren tijdens de schoolvakanties hun spijbelacties onderbroken hebben. En ook haalt hij aan dat “de scholieren” tijdens diezelfde vakantie verre vliegtuigreizen maken. Hij *weet* dat.

Een andere lezer, Eric Freiland, verwijt de klimaatactivisten verregaand fundamentalisme: “

De klimaatdictatuur gaat door met de indoctrinatie. Dit roept herinneringen op aan de godsdienstwaanzin van enkele eeuwen geleden.

Hoe het aan religieus fanatisme grenzende ecofascisme van de YFC te koppelen is aan het massaal vliegtuigtoerisme van de leden van deze organisatie wordt niet besproken. Is het niet het een of ander? Kan iemand die vaak het vliegtuig neem wel verweten worden een ecofanaticus te zijn? Kan je een verregaande consequent gedrag verwachten van eenieder die zich zorgen maakt om het klimaat?

Opvallend is dus dat de woordvoerders van de organisatie (“Anuna en haar gevolg”) persoonlijk worden aangesproken, dat hun boodschap als flauw gedoe en gezever wordt afgedaan en dat er naast verregaande sancties blijkbaar ook een consequent gedrag geëist wordt.

Anuna en haar gevolg

De media hebben Anuna al vroeg ontdekt. Als woordvoerster voor YFC kwam zer egelamtig in het nieuws en na verloop van tijd werd ze een BV. Haar schoolresultaten, haar relatie, genderfluïditeit, de job van haar moeder, haar gezinssituatie… het werd allemaal nieuws en het werden allemaal zaken die vanaf dan ook tegen haar als persoon gebruikt zouden worden. Op 31 januari 2019 berichtte HLN (voor de derde keer) over doodsbedreigingen aan het adres van Anuna De Wever. Daarbij werd niet de voor de hand liggende titel “20-jarige student stuurde doodsbedreiging naar Anuna De Wever” gebruikt, maar het iets langere “20-jarige student stuurde doodsbedreiging naar Anuna De Wever: ‘Zijn die mensen daarvoor echt naar de flikken gestapt? Meen je dat?’”. Het ging over een Facebook-commentaar met de tekst “gelukkig heeft een tweeloop twee lopen”.

Toenmalig minister Joke Schauvlieghe slaagde er in maart 2019 zelfs in een complottheorie op te dissen die volgens haar door staatsveiligheid bevestigd werd.

Aan het meningsverschil tussen Anuna en Kyra (de “machtstrijd binnen YFC”) besteedde HLN niet minder dan 10 artikels.

“Het zal rap gedaan zijn”

Of het gaat over “kindergeld afpakken” of “het waterkanon inzetten” de methodes om dissidente stemmen het zwijgen op te leggen zijn nagenoeg ontelbaar en telkens even radicaal. Een kleine zoekopdracht op twitter naar de zinssnede “het zal rap gedaan zijn” levert niet enkel resultaten op die te maken hebben met de klimaatproblematiek. Ook het leger inzetten tegen de vluchtelingen, ganse families ineens repatriëren, de ouders straffen (met gevangenisstraf uiteraard) van kinderen die iets mispeuterd hebben, subsidies afpakken, het Vlaams Belang laten meeregeren, “de mannetjes van macron eens langs sturen”, de NMBS privatiseren, uitkeringen stopzetten, sluikstorters bestraffen met extreem hoge boetes… het zal rap gedaan zijn.

De post van Michel Grillet in de commentaren van HLN (“Elke leerkracht die meedoet=onwettig afwezig zetten. Zal rap gedaan zijn.”) sluit naadloos aan bij deze tendens. Stel een resolute ingreep voor waarvan je denkt dat het slachtoffer wel eens van zal schrikken. Eentje van het kaliber “die hadden we niet zien aankomen”. De schrijver heeft los -uit de pols – een wonderoplossing op tafel gegooid waar de professionals nooit aan gedacht hebben. Hopla. Gewoon even ingrijpen en “het zal rap gedaan zijn”.

Consequent?

Opvallend is de wijze waarop een zelf gedefinieerd consequent gedrag ook wordt geëist van de klimaatactievoerders. Het is niet zo dat YFC zichzelf een lijst met gedragsregels opleggen waarvan ze zeggen dat ze daarop aangesproken mogen worden indien ze die overtreden. Er is zo geen lijstje. Elke redenering in de stijl van “jamaar, dan mogen ze toch ook het vliegtuig niet nemen” is gebaseerd op de zelfverzonnen stelling dat klimaatactivisten nooit -en in geen enkel geval – het vliegtuig zouden mogen gebruiken.

De regula benedicti is wel zo’n set van regels. Het was in de zesde eeuw de belangrijkste leefregel voor monniken. Overtreden van de regel werd bestraft en de beschrijving van de straffen bij overtreding besloeg meerdere hoofdstukken.

Vandaag de dag hebben bijvoorbeeld de kamerleden een deontologische code waarin beschreven staat wat ongepast gedrag is (geheime informatie delen, belangenconflicten vermijden, geen ongevraagd dienstbetoon uitvoeren…).

Komt het de geloofwaardigheid van activisten ten goede wanneer ze permanent en massaal het tegenovergestelde doen van wat ze van de rest van de bevolking vragen? Natuurlijk niet. Heeft het zin om de jongeren” die betogen voor het klimaat er op aan te spreken wanneer “de jongeren afval achterlaten op Pukkelpop” of wanneer “de jongeren” meerdere citytrips per jaar maken? Natuurlijk niet. Een bepaald zelfgedefinieerd consequent gedrag eisen van een ganse bevolkingscategorie slaat nergens op. Wikipedia hanteert volgende definitie:”Een sociale categorie is een aantal mensen die enkele kenmerken delen, maar waarbij geen of nauwelijks sprake is van een onderlinge relatie of binding.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het uitgesloten is dat mensen die gaan demonstreren voor het klimaatbeleid ook zelf stappen kunnen nemen om hun ecologische voetafdruk te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken. Met de zeilboot naar een klimaatconferentie gaan is nobel en op vlak van communicatie zou je je eigen ruiten ingooien door een vlucht met Ryan Air te boeken, maar het is niet strikt noodzakelijk.

Samenvatting

De kersverse BV Anuna De Wever, en in een trek door gans de klimaatjongerenbeweging, krijgt het hard te verduren. Het lijkt alsof ze gans Vlaanderen tegen de schenen heeft geschopt en dat zal ze geweten hebben.

Er is geen onderwerp waarop ze niet gepakt wordt. Jongeren die willen sensibiliseren rond de klimaatproblematiek zijn gevaarlijk.

Case 2: Dirk Draulans

Als journalist en bioloog komt Dirk Draulans wel eens in de krant. Hij heeft romans geschreven, deelgenomen aan “De Slimste Mens”. In HLN van 27 augustus 2019 komt hij aan het woord in een artikel met de titel “Iedereen die biefstuk eet, is mee verantwoordelijk voor afbranden van Amazonewoud”. Het is een stelling die alles behalve nieuw is. Toch blijkt het een onderwerp dat veel mensen niet onberoerd laat, want het wordt 2434 keer gedeeld en er komen 665 reacties op.

Hoewel er hier en daar een lezer akkoord gaat met de analyse van Draulans, vindt de meerderheid het wel absolute onzin. “Draulans wil blijkbaar in de belangstelling staan. Wat een idiote praat. “, schrijft lezer Luc Masscheleyn.

Dirk en zijn gevolg

Draulans wordt in het artikel aan het woord gelaten, niet als voormalig deelnemer aan “De Slimste Mens” of als romanschrijver, maar omwille van zijn expertise als bioloog. Hij promoveerde tot doctor in 1983 en werkte als academisch gastonderzoeker aan het departement zoölogie van de Universiteit van Oxford. Zijn academische integriteit en zijn geloofwaardigheid dienen dus in twijfel te worden getrokken.

Lezer Patrick Lagae heeft alvast twijfels bij de expertise van Draulans: “Iedereen die biefstukken eet, is mee verantwoordelijk: wat hebben die biefstukken nu met die bomen te maken? Groeien ze aan die bomen misschien. Niet overdrijven hé. Bioloog van mijn..

In dezelfde lijn gaat ook lezer Christ Wouters te keer:”Belachelijk standpunt! Niet alleen komt het meeste vlees dat bij ons op tafel komt uit België (en moet je eigenlijk al op een restaurant gaan dat Zuid-Amerikaans vlees serveert), maar het platbranden van het Amazone gebied is er vooral voor de productie van soja. Dus laat mij maar rustig genieten van mijn Blauw-Witte steak, en hou je Groen-linkse prietpraat maar voor jezelf!

De link tussen Belgisch vlees en het kappen van het regenwoud wordt niet geaccepteerd. Draulans kent er niks van.

Hier in België of Ierland Schotland moeten ze toch geen weilanden platbranden. Hoe belachelijk is dat nu ons rundvlees komt niet uit Brazilië “, schrijft Caers Monique.

Neen, “Draulants is en mislukte bioloog en geeft zich uit als wereld redder”, besluit André Christiaens.

Het onbegrip aangaande de relatie tussen sojaproductie en veeteelt is een rode draad die door de commentaren loopt. Het zijn de vegetariërs die soja eten, vindt men. De koeien “van bij ons” komen niet uit het Amazonewoud. We eten geen vlees dat uit die streken komt, enkel de duurste restaurants serveren dat naar verluid. En dat de soja in veevoeders wellicht wel in die streken geproduceerd wordt, daar maken we abstractie van.

“Het zal rap gedaan zijn”

De mirakeloplossing is… de overbevolking bestrijden. Er zijn te veel mensen op de wereld.

Jan Vloebergs reageert kort::”Vleesconsumptie is een probleem maar overbevolking nog veel groter.

Louis Verbist heeft een gouden tip: “Geen vlees meer eten? Je zou ook het probleem bij de bron kunnen aanpakken, en erkennen dat er enkele miljarden mensen teveel leven op deze planeet! In de ME werd de bevolkingsaangroei nog afgeremd door besmettelijke ziektes, maar nu plant de mens zich ongebreideld voort…”.

Zo denkt ook Jennifer Peeters er over: “Het grote probleem is, we zijn met teveel op deze wereld. Ze zouden beter die grote gezinnen een boete geven in plaats van extra kindergeld!!!

De overbevolking in de wereld bestrijden is een oplossing die ontelbare keren terugkomt in de discussie. De praktische uitvoering hiervan blijft gelukkig beperkt tot de klassiekers (kindergeld afpakken en het probleem van de overbevolking erkennen). Enkel Ricardo Cours pleit kort voor kannibalisme: ”Misschien moeten we mensen beginnen eten in plaats van dierenvlees. Dan verminderd de bevolking en nood aan voedsel…..” Hopelijk om te shockeren.

Er lijkt alvast een maatschappelijk draagvlak voor resolute geboortebeperking in de maak te zijn.

Consequent

Wie durft wijzen op de gevolgen van de vleesindustrie voor dier en milieu, moet wel sojaverslindende vegetariër zijn.

Willy Caubergs vat het samen:”Als je een biefstuk eet ben je mee schuldig …. en als je vegetariër bent dus ook want in veel landen worden bossen gekapt en afgebrand om soja en dergelijke te telen !!

Hoewel Soja ook de vegetariërs wordt geconsumeerd, wordt het voor het grootste deel gebruikt als veevoeder. Er wordt ook sojaolie gebruikt in sauzen, snacks en in bv zeep of biobrandstof. De mate waarin vegetariërs “medeschuldig” valt in verhouding met het soja-gebruik van de volledige vleesindustrie nogal mee.

Schuldgevoel

In de discussie over de vleesconsumptie wordt erg vaak gesproken over “schuldgevoel” en over “mogen”/”verplichten”. Het standpunt van de wetenschapper Draulans wordt als “prediken” omschreven. En dat roept om een tegenreactie.

Louis Van Hees deelt zijn plannen:”Ik moet de heer Draulans bedanken, hij heeft mij een idee gegeven wat ik deze middag ga eten. ( frit met steak, pepersaus)”.

Idem voor o.a. Joris Van Vlaenderen (“Jippie, sleep die steaks maar aan! afwisselen met een goeie paardensteak natuurlijk!”), de eerder geciteerde Chris Wouters (“Dus laat mij maar rustig genieten van mijn Blauw-Witte steak”), Marc Rooms (“Awel zal er vanavond nog eens ene opeten met frieten en een slaatje. Mmmmm. Ben ik u een klimaat terrorist ? ”) en Paul Boutsen (“Als de nieuwkomers hier elk meer dan 5 kinderen hebben, voel ik me niet beschaamd om straks een steak te gaan eten”). Duidt dit tegengas op een soort cognitieve dissonantie? Misschien.

Samenvatting

De hoeveelheid bagger die Draulans over zich heen krijgt blijft beperkt tot het onderuit halen van zijn expertise en geloofwaardigheid. Hij is een “mislukte bioloog” die “onzin verkoopt” en er een verborgen agenda op na houdt, nl iedereen verplichten vegetariër te worden, zonder iets te doen aan de echte problemen die veroorzaakt worden door overbevolking.

Hugo Wils vat het samen: “In plaats van deze onzin te verkopen zou Draulants beter mee helpen blussen in Brazilië en daar voor goed blijven. Op de klimaat conferenties waar de leiders allemaal per vliegtuig toekomen zou men de Afrikaanse en moslimlanden beter verplichten om aan geboortebeperking te doen.

tbc

Rechts en EQ?

september 6, 2019

Het artikel in HLN vandaag waarin verteld wordt over een onderzoek naar de relatie tussen EQ en  ‘rechts-autoritair denken’ doet behoorlijk wat stof oplaaien onder de professionele commentschrijvers op sociale media.

De resultaten verduidelijken dat wie minder emotionele capaciteiten heeft, vaker aangetrokken is tot rechts”, staat er te lezen.

En al gauw zijn daar de commentaarschrijvers die toch wel VB-stemmers kennen met een universitair diploma. Het zou maar raar zijn, moesten die niet bestaan. Maar goed: het gaat hier ook nergens om diploma’s. En er wordt ook nergens gesteld dat elke VB-stemmer per definitie een laag EQ heeft. De auteur van het artikel heeft zelfs geprobeerd de commentatoren voor te zijn.

Het gaat om een bescheiden verband dat niet oorzakelijk is. Het is dus niet omdat je rechts bent dat je per definitie dommer bent of omdat je links stemt dat je slimmer bent.”

Het blijft bij een wanhopige poging om de gigantische hoop bagger die vanuit het trollenleger komt opgeborreld een beetje in te dammen. Want Christian weet het beter: “Wat een zever, als ik de laatste tijd meer rechts georiënteerd ben is dat gewoon omdat de huidige politici er een zooitje van maken en hun zakken vullen.”

En ook Marion heeft een tip voor de onderzoekers: “Al eens wijsheid getest ipv emotie. ” Ze suggereert voorwaar om een totaal ander onderzoek te doen. Vermoedelijk in de hoop dat de resultaten haar beter uitkomen. Een zekere Marleen gaat zelfs een stapje verder: “Welke zever is dat, overbodige studie ! Waarschijnlijk een studie door linkse politici aangevraagd.”

Dirk sluit zich daar volledig bij aan, veronderstel ik, want hij bekritiseert ook de objectiviteit van de onderzoeker: “Het ergste van al is dat de prof die zijn ideologie in dergelijke “wetenschappelijke studie” propt daarvoor met ONS belastingsgeld betaald wordt, in zijn hoedanigheid van ‘Overheidspersoneel’ sensu largo.”

Vlaanderen concludeert dat de onderzoekers beters iets anders onderzocht hadden, bij voorkeur niet met ONS belastinggeld, en kunnen er bovendien best op letten dat de eindresultaten niet te goed passen in het kraam van de linkiewinkies. Want dan is het zever.

Ik hou er wel van dat we een universitaire studie zo vlotjes van feedback kunnen voorzien. Vroeger moest de kwaliteit van geverifieerd worden door een zgn “peer review“. Collega-academici lazen dan het werk eens grondig door een stuurden hun feedback door naar de auteur. Dat duurde lang en je liep het risico dat onderzoekers uitsluitend hun bevriende vakgenoten om raad vroegen. Dat kan nu efficiënter en directer. De modale Vlaming zal -zonder het werk te lezen of de samenvatting ervan te begrijpen- los uit de pols wat constructieve tips geven. En al gauw weet de linkiewinkie in kwestie dat zijn maandenlange gekloot vragenlijsten en interviews tevergeefs is geweest. Dikke zever!

 

Bijzitter (2)

september 2, 2018

Hij heeft het erg”, zegt Pansj.

“Hij denkt dat de evenaar door zijn gat loopt”, antwoord ik.

Pansj trekt zijn schouders op. Ik weet het. Hij gelooft niet in de evenaar. Dat is zijn goed recht. We moeten niet alles geloven wat ze ons wijsmaken. De evenaar… het lijkt misschien op het eerste zicht iets waar niks mis mee is, maar Pansj gaat daar niet mee akkoord. Iets wat ge niet kunt zien, daar moet ge een Kritische Houding tegenover hebben.

En nu, heeft onze beste vriend het vlaggen. Schele Otter loopt naast zijn schoenen. Sinds hij opgeroepen is als bijzitter voelt hij zich te goed voor ons. Hij drinkt geen pinten meer met ons. Hij vertelt geen vuile moppen meer. Hij is de koning te rijk. En dan niet de gewone paus, he, maar die van Engeland in 1189. Ik noem dat Anticiperende Socialisatie. Ik noem dat klootzakkerij en uw kar keren en uw beste vrienden laten vallen omdat ge nu plots bij de Happy Few hoort. Een bijzitter gaat enkel nog met andere bijzitters om, zegt Pansj. Een bijzitter moeit zich niet met Cara-pilsdrinkers zoals wij. Die wordt getrakteerd door de politiekers. Die mag met Jan en alleman op de foto en in de gazet en zo.

Maar na de verkiezingen, is het gedaan met alle aandacht. Dan is de bijzitter terug gewoon de dikke loser die hij voordien was. Dan komt hij thuis van zijn reis naar het Beloofde Land en ziet hij dat zijn broer zijn koninkrijk heeft overgenomen. En bij de andere bijzitters kan hij niet terecht, want die zitten met dezelfde miserie. Die zoeken troost in de drank en de drugs en diegenen die niet ergens van een brug springen geraken aan lager wal. Het worden verschoppelingen. Zwervers. Vagebonden. Junkies. Ze kruipen op hun kapotte knieën naar het ministerie en ze smeken de minister of ze tegen de volgende verkiezingen weer geselecteerd worden. En de minister lacht hen uit in hun gezicht. Hij spuwt naar hen, naar al die bijzitters en dus ook naar Schele Otter. Naar mijn vriend Schele Otter. En hoewel hij mijn vriend is, heb ik geen compassie.

Is Achiel Bosmans terug?

september 22, 2013

Achiel Bosmans

Laatste nieuws-lezer Achiel Bosmans uit Vaalbeek (ab) is terug. Het verzameld werk van deze verontwaardigde artistieke duizendpoot verschijnt weer in de ‘comments’ op hln.be.

Alleen een beetje jammer dat het nergens op slaande gezwam van Achiel nauwelijks opvalt tussen de rest van de imbeciele non-opinies op deze pagina’s.

achiel

Open brief aan de marketingafdeling van de NMBS

maart 17, 2013

“Met de trein zou je er al zijn”
Ken je die slogan nog? Ik ben ermee opgegroeid en ik citeerde het elke keer wanneer ik samen met mijn vrienden in een of ander station in-the-middle-of-nowhere geconfronteerd werd met een oponthoud van drie kwartier of meer. De NMBS kiest al jaren voor het brave imago van de stipte huisvader, maar zeg nu zelf: waarom zou je beloven wat je niet kan waarmaken? Kijk naar buiten en zie de pendelaars op de perrons staan vloeken. Luister, accepteer en zie de kansen die voor het grijpen liggen. Je moet niet beloven wat je niet gerealiseerd krijgt, je moet hetgeen je al doet perfectioneren. Trek de lijn door. Durf te zijn wie je bent: tuig.

Good girls go to heaven, bad girls go everywhere
Je loketten zijn hel en je controleurs scheppen er genoegen in de reizigers te kleineren. Dat is geen beschuldiging. Dat is een vaststelling. Mijn advies is: ga ervoor. Trek alle registers open. Scheld. Roep. Bedreig. Huur professionele worstelaars in, Aalsterse zotten in SS-uniform, biker chicks en SM-meesteressen. Daag de reiziger uit tot zwartrijden. Tot graffiti spuiten. Treiter. Durf je? Of durf je niet? Ben je cool? Of een miet? En ja, dat wil zeggen dat je al eens door het rood mag rijden en dat er soms eens een psychiatrische patiënt achter de stuurknuppel kan belanden. Dat is wat ik bedoel. Het scherpe kantje. De X-factor.

Sporty spice
Richt zelf een sportfederatie op. Een Koninklijke Federatie van Zwartrijders. En richt zelf de kampioenschappen in. Voorzie een reglement en lidkaarten en lidgeld. Jawel, lidgeld! Je kan nooit alle zwartrijders pakken, maar je kan ze wel lid maken! Zeker als ze enigszins competitief ingesteld zijn. En zijn we dat niet allemaal?
Ik spaar om dit jaar voor mijn bruine gordel zwartrijden te kunnen gaan”, zeggen de hangjongeren dan tegen elkaar. Kan zo uit een reclamespot voor dat verfmerk komen.

Staking
Ik merk dat u regelmatig het stakingswapen hanteert. En laat ons eerlijk zijn: dat is niet omdat uw mensen de klassenstrijd wensen uit te lokken. Neen, in een land zoals het onze kan een groep van ongeveer duizend mensen met toegang tot een uitgebreid transportnetwerk zonder enig probleem de macht grijpen en een communistische staat uitroepen. Het feit dat dat niet gebeurt, is louter omdat u daar geen zin in heeft. Uw stakingen zijn veel te gezellig. Jenever om halfvier ’s morgens. Porno kijken in het seinhuisje. Komaan! Wees niet egoïstisch. Dat wil iedereen! Als je weet welke bagger het sportpaleis tegenwoordig vol krijgt, dan ben ik ervan overtuigd dat een staking-van-het-spoor zonder enig probleem een gans weekend kan vullen, mits de correcte mix van dj’s, drugs en d-cups gerespecteerd wordt.

Ben je naar die treinstaking geweest?
Fuck, ja! Geneukt, gezopen en autobanden opgestookt! Vet!!!


Alcohol

En van zuipen gesproken. Elke emotie wordt versterkt door alcohol. En ik heb het niet over Heineken of zo. Maar over vodka. Whiskey. Gin. Tequila. Rum. Ouzo. Slivovitsj. En Breezer voor de gelijknamige sletjes. Verbied het niet, maar bied het aan. Dring het op en drijf het zo ver dat het verboden wordt aan minderjarigen om met de trein te reizen omdat actiegroepen van Bezorgde Ouders bang zijn dat losbandige BV’s hun nageslacht op het slechte pad zouden brengen. Niks zo interessant als een verboden vrucht.

Voor mijn achttiende verjaardag rijd ik van Mechelen naar Leuven en terug met de IC-trein van half vijf. 3 promille op twintig minuten.
Vetzak!

Indien u deze eenvoudige tips in acht neemt, krijgt de NMBS eindelijk een aantrekkelijk aura van gevaar. Het wordt iets zoals roken: iedereen waarschuwt je ervoor, maar toch pomp je je longen vol teer. En je bent bereid daar bovendien een smak geld voor te betalen. Is dat niet de ideale positie voor elke product? Ook voor uw product!

Ik hoor ongetwijfeld nog van u.

Met vriendelijke groeten

mc pvc
Customer Relations Administrator and Producer (CRAP)

JMH (1)

juni 26, 2012

Soms heb ik zin om mijn spam te beantwoorden.
Meestal doe ik dat niet effectief.
Soms wel.

Hello Pvc,

Thank you for your email and hope all is well with you!

This is Clark Shan Lee JMH Trading. Thank you for responding to our offer to introduce our company to represent as an agent in your country. I hope we have a very good cooperation.

Our company was established in December 2011. We are into the sales of chandeliers, lighting, lamps and furniture, our main production of furniture are chair and table, kids table and chair, wooden dining table and chair, bed. Our products are sold to more than 50 countries and regions. Our products enjoy high reputation in the world for its high quality and competitive price.

As an agent to represent our company in your area, you are on a straight monthly salary of $ 5,000.00 dollars and a 10% commission for every commercial operations of our company in your region. If you are interested, you are required to forward your information to us. Upon your acceptance to represent us, I will send pictures of our product for your reference.

Thanks again for your attention.

Look forward to your early reply.

Sincerely,

Clark.

— 12/6/26 (二),mc pvc 寫道:

寄件者: mc pvc
主旨:
收件者: jmhtradingltd@kimo.com
日期: 2012年6月26日,二,上午2:43
Hello

What is the exact job description? I’m looking for job with international things.

best regards

pvc

> Date: Tue, 26 Jun 2012 02:40:39 +1200
> From: jmhtradingltd@kimo.com
> To: info@jmh.org
>
>
>

> Vacancy! Vacancy!! Vacancy!!!
> Our company located in Hong Kong is interested in employing
> the services of an agent in your region, if interested, then
> get back to me for discussion, salary very attractive.
> Contact Person: Clark Shan Lee E-mail:
> jmhtradingltd@kimo.com

Open brief aan de storingsdienst van Belgacom

oktober 14, 2010

Beste storingsdienst van Belgacom

Laat ik met de deur in huis vallen: ik bel u niet graag. Als het al gebeurt, dan is het omdat er ergens een stom probleem is opgedoken dat ik zelf niet opgelost krijg. Geen geweldige vertreksituatie. En wellicht is het daarom dat ik telkens tot dezelfde vaststelling kom: uw wachtmuziek suckt. Uw operatoren zijn bezet. En als ik iemand aan de lijn krijg, dan schrik ik zodanig van het plotse gezucht in mijn oren, dat ik bijna de hoorn laat vallen. Hiermede bijna een nieuwe “case” initiërende.

Ik denk dat het in ons beider voordeel is dat ik u kort (en gratis) van vier tips voorzie die uw imago geweldig zullen boosten.

Pimpeth Thy Wachtmuziek
Een organisatie die Voice Managed Servcies aanbiedt en die bovendien eigenaar en beheerder is van een gigantische telefonieinfrastructuur, moet er toch voor kunnen zorgen dat haar klanten niet constant naar dezelfde lofi ambient loop hoeven te luisteren. Er is toffe muziek genoeg. Er zijn massa’s artiesten die graag gratis gehoord willen worden. Neem nu gans de copyleft beweging: netlabels verspreiden gigantische hoeveelheden muziek van mensen die schreeuwen om een forum. Geef hen dat FORUM (heb je hem?). Klets een paar gigabyte rustige soundscapes in uw machinerie, lever ze eventueel mee met uw PBX’en en ga overal verkondigen hoe je eigentijds en jeugdig je bent. Want “De Jeugd” dat zijn die mensen die ergens als schoolverlater beginnen en in elke organisatie als eerste opgevorderd worden om een half uur aan de lijn te wachten tot uw operatrice klaar is met haar vorige klant.

Maak het gezellig
De wachtkamer van de dokter zou stukken vervelender zijn als je er niet met volslagen onbekenden zou kunnen leuteren over het weer, de op ronde zijnde griepepidemies of vervelende openbare werken. Als uw bellers eerst naar een soort chatbox geleid worden, kunnen alvast wat tegen elkaar zeuren. Bij een algemeen probleem brengen ze elkaar zelf wel op de hoogte dat “hier in Poringe ook alles plat ligt en in Diest?“. Om de gemoederen te bedaren, kunnnen occasioneel stewards ingezet worden. Waar haal ik stewards voor een telechatbox van een storingsdienst, hoor ik u denken. Waar denk je: bij de kiosklijnen. jullie hebben de contactgegevens. Zij hebben de behoefte om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. En qua efficiëntie verstoort niks een op gang komende user group zo erg als de zwoele stem van een Oost-Vlaamse MILF (laten we haar Eva noemen) die out-of-the-blue beweert geen slipje aan te hebben.

Comfort noise
Uw medewerkers pretenderen lijnen te testen en dingen uit te meteen. Dat is goed mogelijk, maar ik merk daar niks van. Wat denk je van een reeks sci-fi-achtige bliepjes en toetertjes op de achtergrond? Zou je ze niet zo kunnen mixen in het gesprek dat de operator zelf er niks van hoort? Anders is die mens (M/V) wellicht horendol op het einde van de dag. De gebruiker -daarentegen- krijgt door die Star Trek soundtrack echt wel het gevoel dat hij belt met “de plaats waar het alllemaal gebeurt”.
Bridge to captain.
What’s wrong mister Sulu?
There is no VDSL2 in Poperinge.
Let’s switch to warpdrive and launch a tractor beam and … is there a Klingon word for “reboot the router”?
Mwo’ng Thu’v Hzgolgon, sir.
Well let’s Mwo’ng Thu’v Hzgolgon too, then!

Prijs je rijk
Ik heb eens een uur aan de lijn gehangen en ik vond dat mijn geduld wel beloond had mogen worden. Roep bv eens een geheime code af waarmee geduldige wachters op belgacom.be kunnen inloggen en iets “gratis” en “exclusief” downloaden. Een cd met de grootste wachtmuziekhits… ho… wacht even “wachtmuziek” … “hits”… dat vraagt om een top40 en daar kan per sms over gestemd worden aan 0,20 euro per sms. Ik denk ook aan een pagina op website waarop de “wachter van de week” eens in de bloemetjes gezet kan worden. En met bloemetjes bedoel ik “schaarsgeklede P-magazine-babes”. Dat weet u als u mijn surfgedrag monitort.

Met vriendelijke groeten

mc pvc
Customer Relations Administrator and Producer (CRAP)

Schele Otter

augustus 30, 2010

Doet gij er nog ene op, pvc“, vraagt Schele Otter die dag in het stationsbuffet.

Ik knik van neen. Ik ben blut en eigenlijk al bezopen genoeg. En ook Schele Otter heeft geen extra bier meer nodig. Hij ziet er mottig uit en elke zin die hij zegt, klinkt luider dan de vorige.

Het is een schande!“, bralt hij, “Van Pansj, bedoel ik. Een schande!
Ik voel de mensen rondom ons kijken. Ze kennen Pansj, voormalig clochard en nu top-industrieel. De machtigste man van Leuven en omstreken. Niet iemand waarover je zattemanspraat verkoopt in Het Buffet.

Dik smerig, dat hij mijn project heeft afgekeurd! Mijn PowerPoint geridiculiseerd! Mijn secretaresse gepoept! Godverdomme, pvc! Zo smerig van die luizenhond!

Ik probeer niet te reageren op de scheldtirade van Schele Otter. Hij is zat, zeg ik tegen mijzelf. Hij weet niet wat hij zegt. Na alles wat we aan Pansj te danken hebben: het geld, de drugs en de coole jobs waarbij we niks moeten doen buiten naamkaartjes uitdelen.

En hij mag goed weten dat ik de sleutel van zijn bureau heb“, gaat Schele Otter driest verder,” En ik geneer mij voor niks. Niks! Als er eens op een dag in zijn schuif gekakt is of tegen zijn lampaderreke gepist is… ge moogt goed weten wie het dan gedaan zal hebben. En die dikke sportvoituur…

Ik doe teken dat het Mieke achter de bar ons nog iets moet brengen. We zien straks wel hoe we het gaan betalen. Ik wil alleen dat Schele otter zijn bakkes houdt. Over Pansj. Over kakken in zijn schuif. Over alle intriges en shit. Ik zit hier wel met mijn kostumm aan, maar ik wou dat ik gewoon terug voor de deur van een nachtwinkel zat. Met een blikske Cara. En met Pansj.

Uit: Vier kratten CARA en een arbeidsongeval, door mc pvc, uitgeverij Kermit Kakkker

From: hugh.grant@hotmail.com
To:mcpvc666@hotmail.com
Subject: Vraagske

Beste mc pvc

Ik was bijzonder getroffen door bovenstaand uittreksel uit uw zestiende roman over de volksfiguur Pansj. Bij een eventuele verfilming van dit werk biedt ik u graag mijn diensten aan voor de rol van de wat labiele dronkaard Schele Otter.
Om mij alvast wat in de rol te kunnen inleven, ben ik dit weekend op de Oude markt in Leuven een pitabar gaan bijeen slagen. Het zat namelijk zo: ik had een pita met fritten besteld, maar de fritten waren op. Dus ik maak van mijn bakkes en die gast van die pitabar geeft mij een vorte muil. Duss ik klets die op zijn smikkel. HopHopHOp. Ge kent dat. Drie kletsen op een paar seconden tijd. Beetje zoals in Rocky. Enfin, daarna gaan lopen… maar wel volledig zoals ik mij voorstel dat Schele Otter zou gaan lopen zijn. Beetje hinkend. Hier en daar over een bruine vuilzak of een studentenfiets struikelend.
Enfin, het is maar dat u op de hoogte bent van de aan de gang zijnde inleveingswerken. Van zodra de eventuele opnames beginnen, mag u mijn management bellen en dan gaan we ergens iets gaan eten om de praktische dingen te bespreken.

Met vriendelijke groeten

Hugh Grant
Acteur

From:mcpvc666@hotmail.com
To:hugh.grant@hotmail.com
Subject: RE:Vraagske

Beste

Uit principe werk ik enkel met acteurs waarvan ik de naam fatsoenlijk kan uitspreken. Neem dat niet persoonlijk en loop nu niet direct naar de dienst burgerlijke stand van uw gemeente of zo. Het heeft geen zin dat ge uw naam laat veranderen, want ik kan uw gezicht ook niet zo goed hebben. En uw accent ook niet.
No hard feelings?

mc pvc
cult-auteur en polyvalent kunstenaar

Open Schrijven Aan Koning Albert, De VRT En De Maatschappij In Het Algemeen

januari 7, 2010

Achiel Bosmans

Het Laatste Nieuws publiceerde op haar website een deel van het “Open Schrijven Aan Koning Albert, De VRT En De Maatschappij In Het Algemeen” (zie afbeelding) van de Vaalbeekse cultuurfiliosoof en redenaar Achiel Bosmans. Enkel analoog durft de volledige tekst te publiceren. Ja, mensen, dit is een scoop.

Sire, ik wens uw aandacht even te betrekken aangaande een televisieprogramma dat mij nauw aan het hart ligt. Het gaat om een reeks die reeds jaren loopt op de VRT en die mij tot op heden steeds warme, koningsgezinde gevoelens van huiselijkheid bezorgd heeft. Ik keek graag naar de mensen in het programma en ik hoorde het hen graag zeggen, sire, de dingen die ze zeiden.
En ik vond het ook een goede naam voor een programma: “Man Bijt Hond“. Het zit namelijk zo dat men “Hond Bijt Man” zou verwachten, maar dan zegt men “Man Bijt Hond” en dan denken de mensen: ha! Dat is om te lachen, zeg! Speciaal! En iets speciaal om te lachen, iets dat ons bericht over het leven van elke dag en desgewenst een glimlach aan ons gelaat onttrekt, daar hebben wij mensen nood aan; Dat is het uiteindelijk toch? Een goed mopke om te lachen kan deugd doen.

Maar aangaande dat Goed Mopke (GM) wringt het schoentje, sire. Dhr Bekende Vlaming Gunther Lamoot is terug, sire. En dat hoort niet. Dat geeft mij een wrang gevoel van binnen. Zelfs in die mate dat ik de titel van ons favoriete programma al eens anders uitspreek. In besloten kring welsiwaar. Maar deslaniettemin met de bedoeling mijzelf te bedienen van de kwetsende humor waarvan ook Dhr Bekende Vlaming Gunther Lamoot zich bedient: harde, schokkende humor met de onverbiddelijke bedoeling de mensen te choqueren.

Het zou beter “hond bijt gunther lamoot” zijn, zeg ik dan. Dat zou eens om te lachen zijn! Altijd de mensen en de wereld kwetsen en dan zelf door een hond gebeten worden; Dat de BRT daar eens een budget voor uittrekt; Het zou veel mensen oprecht een plezier doen. Ge moogt het aan andere mensen vragen ook.

Een grote Duitse scheper of een pitbull of een andere hond -het mag zelfs Titinne van de geburen zijn- die Dhr Bekende Vlaming Gunther Lamoot een stuk uit de broek scheurt! Daarzie!

Ik weet het. Dit is ongepast. Deze wraakgevoelens mogen mij weliswaar een vluchtig gevoel van rechtvaardigheid schenken, maar ze zijn het niet. Rechtvaardig, bedoel ik. Dit is zelfs voor iemand als ondergetekende, die de legerdienst in Duitsland heeft vervuld, in principe een stap te ver. Maar, ja:
ze leerden ons zo denken bij de para’s: oog om oog, tand om tand en schieten om te doden. Wij waren moordmachine’s, sire. Wij werden uitgestuurd om patatten te gaan halen met de kamion en wij legden de afstand van Oberhausen naar Gelskirchen af in recordtempo. Er zijn er niet veel die ons dat nadeden. Ik moet u dat niet vertellen. Ons geheim bestond erin om extra gas te geven op de rechte stukken, maar dat heeft niemand ooit geweten.

Ook Dhr Bekende Vlaming Gunther Lamoot is niet bekend met dit systeem.

Met hoogachtende groeten

Achiel Bosmans
lid cultuurraad
Vaalbeek

HP Service Error Translation Request

december 11, 2009

Beste vrienden van het Echt Antwaarps Teater.

Mag ik u, zoals afgesproken en met aandrang, vragen om een vertaling van de eerste akt mijner schouwspel “HP Service Error Kleurewies“. Indien de vertaling mij overtuigt, zou ik overwegen om gans het stuk door uw gezelschap te laten spelen.
Ik verwacht een kassukses.

Mvg

mc pvc
dramaturg

Jef: “Troel!”
Isidoor: “Het is niet waar, he! Ik kon zeker zes slagen in hp service error 49.4c02.”
Jef:“Ja, maar.. als ge een 49.2F80 hebt…”
Isidoor:“Ik had geen 49.2F80! Hoe kon iemand weten dat ik een 49.2F80 zou hebben?”
Jef:“Komaan, Isidoor… gewoon efkes rekenen.. eerst komt ge een 49.4C04 Service error uit. En dan nog een paar sytem errors. Iedereen kan raden dat ge dan geen goede kaarten hebt. En een netwerkkaart die op geen kloten trekt ook.”
Isidoor:“Maar, mijn cartridge was fucking leeg, man. En ik had geen papier meer.”
Jef:“Regels zijn regels. Papier… daar moet ge zelf voor zorgen.”
Isidoor:“Dju, dan had ik miserie moeten gaan.”
Jef:“Ha, ja. Feitlijk wel. Maar zijt ge miserie gegaan? Neen!”
Isidoor:“Nondedju. Ik speel vanzeleven geen fucking HP service error kleurenwies meer!!!”