Archive for the ‘Stembrieforigami 2010’ Category

Ik zit liever met mijn kleren aan in een zwembad dan op iemand te gaan stemmen

juni 13, 2010

Stembrieforigami 2010

“Stembrieforigami 2010” gaat de geschiedenis in als de editie waarin de Play Mobils hun intrede deden in het origami-gebeuren. Dit blijkt ook uit onderstaande inzending van de Oezbeekse kunstenaar Jericho Chan die een tafereeltje opstuurde waarvan wij oorspronkelijk dachten dat het “crustie gaat in bad” uitbeeldde, maar gelet op de onwaarschijnlijkheid van dit scenario lazen we er toch even de bijhorende inschrijvingsformulieren op na.

stembrieforigami

Ik begon met goede moed aan een varken, daarna aan een kameleon, daarna aan een draak, maar wegens ongeduld en geen kloten snappen van al die vaktermen (vooral dat laatste eigenlijk) dacht ik – laat ik gaan voor het ‘statement-makende’ plooisel, en dus presenteer ik u de volgende, doch zeer gemakkelijk te maken, creatie, met de zin “ik zit liever me mijn kleren aan in een zwembad dan op iemand te gaan stemmen”. Een erg duidelijke foto is het misschien niet, maar het werd al zeer snel duidelijk dat de stembrief hier niet voor gemaakt was en het niet lang zou uithouden als zwembad.

Respect!

Larry on quickie

juni 10, 2010

Google this, bitch.

To: larry.page@google.com
From: mcpvc666@hotmail.com
Subject: Google rankings

Yo Larry

Zeg, als ik “Stem Van Quickenborne” gebruik als zoektermen in Google, is analoog.wordpress.com het allereerste zoekresultaat dat gevonden wordt. Dat is toch raar? Misschien heeft dat iets te maken met die razendpopulaire campagne “stembrieforogami 2010” waarover ik verteld heb.
Nog goed thuis geraakt zaterdag, trouwens?

Tot binnenkort

mc pvc

To: mcpvc666@hotmail;com
From: larry.page@google.com
Subject: Re:Google rankings

Hey pvc

Jaja. Allemaal goed. Nog een paar keer ferm overgegeven in de Ferrari, maar voor de rest dik in orde. Ik koop mij gewoon een nieuw kostuum als er te veel kots- of kakplekken op zijn. Want qua kakken: amai! Ik ben weer niet tot aan de pot geraakt van puur zattigheid. Ge kent dat, he. Denken dat ge gewoon een paar protten moet laten… Nondenonde. Van het weekend ervoor geleden dat ik nog zo gezopen had. Diene CARA was nog nog niks, maar dat ander spul… god-ver-domme.
Dat van die Google rankings, daar staat mijn kop nu niet naar. Ik verwacht hier alle minuten een call girl.
Ik zal dat bij gelegenheid eens opzoeken. Is die Van Quickenborne de “Lelijke Raymond Van Quickenborne” uit De Gatbeuker of is dat nog een andere. Ge weet wel, diene dat voor SABAM werkt.
Enfin. Het doet er niet toe, ket.
Tot de volghende

Larry Page
CEO Google Inc

PS: hoe kunt ge weten of ge herpes hebt?

Stembrieforigami: de tweede lading

juni 6, 2010

Stem niet, vouw zelf

Het houdt niet op! Honderden origamiliefhebbers stortten zich vol overgave op “Stembrieforigami 2010” en vouwden van hun oproepingsbrief een leuk kunstwerkje. Zij leefden zich creatief uit en delen de vruchten van die creativiteit met ons. Dank!

Degelijk Duits für die kinder: door Jozef Peeters

Jozef Peeters

Geachte Beste,
Bij deze mijn inzending voor uw wedstrijd in de discipline van de stembrieforgierami. Het heeft mij enige tijd gekost te kiezen in welke kathegorij ikzelf zou deelnemen. Getwijfeld heb ik over mevrouw Rutten, maar de tronie van deze helleveeg beviel mij niet en de dal-diepe dis-plooi net naast haar neus wilde ik zelfs mijn stembrief niet aandoen. Tevens zijn de kathegorijen “Joodse folklore” en “Geschiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen” de revue van mijn geestesoog gepasseerd. Bij “Joodse folklore” overviel mij de schrik te vervallen in brandende braamstruiken en de zéér moeilijke vouwpartij “De Kandelaar” (zelfs in erg Semitische kringen wordt hier als “erg moeilijk” gewag van gemaakt, waarbij het woord “mesjogge” nooit veraf is). De “Geschiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen” vond ik dan weer weinig uitdagend omwille van het feit dat vrijwel iedereen zal aankomen met zo’n geplooid vlaams leeuwke oftewel de erg makkelijk “vlag” waarbij enkel kleur dient aangebracht te worden op den brief in kwestie. Hopend dat dit niet tot een diskwalificatie zal leiden heb ik dan maar voor de volledig nieuwe kathegorij “Degelijk Duits für die kinder” geopteerd.
Wachtend en reikhalzend uitkijkend naar de publicatie van deze noeste arbeid mijns, verblijven wij,

Peeters Jozef

Prinsjesdag Vlaanderen: door Alexander X.

stembrieforigami

Analoog-abonnee Alexander X. stuurde ons dit staaltje van kwalitatief hoogstaande origami.
Het is een hoedje“, vertelt hij er in een telefonisch interview bij,” maar een stijlvol en koninklijk hoedje.”
Geen gewoon “een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van” dus, bevestigt hij via Twitter.
Alexander verwerkte zijn hoedje in een tafereeltje dat “Prinsjesdag Vlaanderen” heet en fotografeerde het met zijn BlackBerry. Een warme oproep voor meer respect jegens ons koningshuis. We kunnen je initiatief alleen maar toejuichen, Alexander!

Verpleegster Patsy praat met de dieren terwijl ze een hoedje draagt: door Barbara B.

stembrieforigami

Geachte heer pvc,
Langs deze weg bezorg ik u mijn ietwat onderbelichte deelname aan “Stembrieforigami 2010“. Op de foto ziet u verpleegster Patsy die de dieren toespreekt. Verpleegster Patsy draagt een sportief hoofddeksel gemaakt van mijn oproepingsbrief. Ik vind dat ze er wat op Robin Hood mee lijkt.
Met vriendelijke groeten
Barbara

PS: ik vind u erg aantrekkelijk.

Check ook de eerste inzendingen en vergeet zeker je eigen inzending niet!

De eerste inzendingen voor Stembrieforigami 2010

juni 6, 2010

Stem niet, vouw zelf

Ze zijn er! Ze zijn er! De langverwachte Eerste Inzendingen voor Stembrieforigami 2010 zijn aangekomen en wel op 6 juni om 6 uur en 6 minuten! Hoe toevallig! De elektronische postbus van ons hoofdkwartier puilt uit. Het feest der selectie kan beginnen.

stembrieforigami 2010

Bovenstaande Bloemrijke Omgeving (BBO) was de ideale setting voor dit eerste fotografisch meesterwerk. In de categorie “militaire en burgerluchtvaart” vervaardigde deelneemster Gwendolyn R. uit Leuven dit leuke werkje getiteld “Bin Laden’s vegan Airstrike“.

stembrieforigami 2010
Ook Lorin P. (uit datzelfde Leuven)deed zijn inspiratie op in de categorie “militaire en burgerluchtvaart”. Hij vouwde deze puike replica van de “Aichi E13A“, een watervliegtuig van de Japanse Keizerlijke Marineluchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lorin toonde zijn creativiteit door de typerende dubbele drijvers achterwege te laten.
Goed gedaan, Lorin! En bovendien: historisch correct!

Stembrieforigami 2010

Sociaal isolement

Sociaal Isolement. Een play mobil in een opgerolde oproepingsbrief (OO). Eigenlijk zouden we dit niet als origami mogen beschouwen, maar omdat deelemer Emmily T. uit Sint-Joris-Weert gedurende twee dagen haar straat liet afzetten om de perfecte foto te kunnen maken, knijpen we een oogje dicht. Arty, maar gelukkig ook farty!

stembrieforigami

Ik weet eigenlijk zelf niet zo goed of ik nu een X-WING of een TIE-fighter gemaakt heb“, mailt Atricia Eysens (vermoedelijk een pseudoniem) ons, “Maar ik was wel in een sci-fi stemming toen mijn oproepingsbrief in de bus viel.”
Dat respecteren wij, Atricia, maar wij denken dat je een Viper gemaakt hebt ui Battlestar Galactica. En hoe cool we Starbuck ook vinden, niemand kan op tegen Wedge Antilles of zelfs Han Solo. Toch bedankt voor je deelname!

stembrieforigami

Ik ben begonnen aan een kikker, maar toen dacht ik: ik maak er een zeester van. En omdat het toen leek op een koffiekoek, ben ik maar verder in die richting blijven werken.
Spijtig voor Noël S. is er in “Stembrieforigami 2010” geen categorie Koffiekoeken voorzien. Je bijdrage trekt op geen zak, Noël. Maar toch fijn dat je hebt geprobeerd!

Stuur ook jouw Puike Deelname (PD) naar mcpvc666@hotmail.com.

Stembrieforigami beukt aars!

Stembrieforigami: reglement

juni 5, 2010

anale seks

Vandaag publiceren we – op bijna algemene aanvraag- het langverwachte tweede deel van het regelement “Stembrieforigami 2010”.

Art 1:
1. Stembrieforigami is een amateurkunst en richt zich uitsluitend tot de zogenaamde liefhebbers en amateurs. Van deelname wordt uitgesloten: eenieder die origami of stembrieforigami wenst te beoefenen op professioneel of semi-professioneel niveau.
2. Uitgesloten van deelanme zijn bovendien:
eenieder die origami beoefend vanuit commercieel oogpunt: uitbaters van orgamikaffees, CEO’s van origamigerelateerde multinationals, leden van de Japanse regering, professionele goochelaars, kleuterjuffen…

Art 2:
Deelnemen aan Stembrieforigami kan tot en met de dag van de verkiezingen. Latere inzendingen worden aanvaard, maar komen enkel in aanmerking voor eervolle vermeldingen, niet voor de supertroffee.

Art 3:
Deelnemen kan in volgende categoriën:
* Gemakkelijke dingen
* Militaire en burgerluchtvaart
* Historische taferelen
* Fauna en flora
* Geschiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen
* Joodse folklore
* Eten en drinken
* Gwendolyn Rutten
* Carnaval
* Reality-series
* Economische vraagstukken
* Andragogie
* Auteursrechten voor muziek in telefooncentrales
* Gunther Lamoot
* HP Service Error
* Regionale kantoren SABAM
* Dirk-Jan
* Goed
* Analoge fotografie
* Digitale fotografie
* Protten laten
* recepties organiseren

Art 4.:
Alle inzendingen worden verwcaht -per e-mail- aan mcpvc666@hotmail.com.

Wachten…

mei 31, 2010

Stembrieforigami

Nog altijd niks in de brievenbus en we hebben nog maar twee weken te gaan! Hoe langer de oproepingsbrief op zich laat wachten, hoe langer het duurt eer de stembrieforgami kan beginnen, maar plezieriger het zal zijn.
We wachten dus vol spanning…

De facebookgroep “Stembrieforigami 2010” telt ondertussen al 66 leden.

Blijven campagne voeren

mei 28, 2010

stembrieforigami

stembrieforigami

Liefhebbers en sympathisanten van “Stembrieforigami 2010”, zoals Margriet en Annemie, kunnen lid worden van de Facebookgroep. ZO laten ze zien aan hun vrienden en vijanden dat ze origami een warm hart toedragen.

Gunter Lamoot, Hilde Crevits en Vincent Van Quickenborne

mei 27, 2010

Wat hebben Gunter Lamoot, Hilde Crevits en Vincent Van Quickenborne gemeen? Ze lachen de mensen graag uit in hun gezicht.

Vandaag voeren ze samen campagne voor Vlaanderens meest rustgevende sport: stembrieforigami!

Bedankt Gunter, Hilde en Q!

stembrieforigami

stembrieforigami

stembrieforigami

Stembrief in de fik

mei 26, 2010

Een tussendoortje uit de oude doos…

Stembrieforogami: Alexander

mei 26, 2010

stembrieforigami
stembrieforigami