Archive for the ‘Mail Sabam’ Category

Mail Sabam: cd olé

juni 16, 2010

Ook vandaag brengt onze favoriete reporter, Jozef Peeters, verslag uit van een fijn elektronisch postcontact met Vlaanderens favoriete auteursrechtenorganisatie.
Ik begrijp de vraag die hij gesteld heeft niet helemaal, maar wat telt is: hij heeft antwoord gekregen. En in correct gespeld Nederlands. Dankjewel, nobele, onbekende, administratieve medewerkerster van het Algemeen Secretariaat Ter Beantwoording van de Elektronische Briefwisseling! Drie dikke kussen van Elio di Rupo en Ward de Bever komen uw kant uit!

Geachte heer/mevrouw ,

U hebt op 12-6-2010 om 9:07:09 een vraag aan ons gesteld. Het antwoord
op deze vraag is:
Geachte heer,

Naar aanleiding van uw mail bevestig ik u hierbij dat wij alleen innen
voor beschermde muzikale werken. Dus indien er op uw cd werken staan
waarvoor wij niet moeten innen wordt de vergoeding berekend in functie
(in verhouding) van de duurtijd van de beschermde werken. Bv. Indien
er 5 beschermde werken op uw cd staan die ieder 3′ duren en 5
niet-beschermde werken van 3′ innen wij slechts 50% van de normale
vergoeding.

Ik hoop dat dit nu wel duidelijk is.

Met vriendelijke groet,

XXX XXXXXXX

e-Licensing
Aarlenstraat 75-77 Rue d’Arlon
1040 Brussel – Bruxelles
Email : frontoffice@sabam.be
Web : http://www.sabam.be

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag :
ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte,
In uw “Aanvraag op reproductie op geluidsdrager”, lees ik in punt 5
het volgende. “Als een geluidsdrager weken bevat waarvan de
mechanische reproductierechten niet bij SABAM berusten, wordt de
vergoeding naar verhouding berekend.” Naar verhouding met wat is dat
dan eigenlijk? Het niet specificeren hiervan schept nogal wat
onduidelijkheid en is mijns inziens niet echt een voorbeeld van
transparante werking. Doch, ik zou het graag weten.
Vriendelijke groet,

Peeters Jozef

Mail SABAM: moreel (2)

juni 10, 2010

Na zijn vorige vraag had onze vriend Achiel Bosmans toch nog enkele bemerkingen omtrent het concept “moreel recht”. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, nam hij contact op met Vlaanderens favoriete auteursrechtenorganisatie. En wel per e-mail! Een zeer vriendelijke mijnheer (het mag gezegd!) diende hem van antwoord.

Mijnheer Bosmans,

Een overdracht van rechten op een werk houdt niet automatisch een toelating tot wijziging van het werk in. Stel dat een auteur bijvoorbeeld het recht om een boek uit te geven overdraagt aan een uitgever, dan mag die uitgever dat boek publiceren, maar hij mag de tekst niet naar believen wijzigen.

Met vriendelijke groet,

XXX XXXX
Front Office Sabam

PS: Sabam is een bedrijf. Wij maken de wetten niet. Dat doet het parlement.

e-Licensing
Aarlenstraat 75-77 Rue d’Arlon
1040 Brussel – Bruxelles
Email : frontoffice@sabam.be
Web : http://www.sabam.be

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte

Indien men “de rechten verkoopt op een werk”, dan behoudt men per definitie (het door u aangehaalde artikel) het “morele recht”. Dat morele recht kan men uitoefenen om zich te verzetten tegen “elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk”.
Maar indien men de rechten verkoopt, is dat dan niet automatisch een (absolute) toelating tot wijziging? En zijn beide concepten op dat moment niet de facto tegenstrijdig?
Ik vermoed van niet (u zal wel grondig over die wetgeving nagedacht hebben), maar ik lees het zo wel.
Welke schakel zie ik over het auteursrechterlijke hoofd?

Hartelijk dank voor uw visie

Achiel

Mail SABAM: moreel

juni 9, 2010

Achiel Bosmans uit Vaalbeek wil graag alles weten over het auteursrecht. Geen detail is hem te onbenullig en van elke zinswending wil hij graag het hoe en het waarom vernemen. En ja, Achiel is niet alleen nieuwsgierig. Hij is ook dom en betweterig.
Ik weet dat, want hij forward mij al zijn mails naar SABAM in de ijdele hoop dat dit hem interessant maakt.
En omdat Achiel leert, leren wij noodgedwongen mee.

Beste m. Bosmans,

De morele rechten zijn opgesomd in artikel 1 § 2 van de auteurswet (zie http://www.sabam.be/website/data/Auteurswet2009.pdf).

Contacteer ons gerust indien u nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

XXX XXXX
Front Office Sabam

e-Licensing
Aarlenstraat 75-77 Rue d’Arlon
1040 Brussel – Bruxelles
Email : frontoffice@sabam.be
Web : http://www.sabam.be

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Beste

Op uw website (www.sabam.be) lees ik aangaande de reproductie van het werk van een kunstenaar hetvolgende:
“Na ontvangst van de aanvraag en als blijkt dat de reproductie geen afbreuk doet aan het morele recht van de auteur, wordt toestemming verleend voor de reproductie, met opgave van de voorwaarden die de gebruiker moet naleven.”

Wat verstaat u precies onder het “morele” recht?

Mvg

A. Bosmans

Mail SABAM: schaak (2)

juni 3, 2010

Jozef Peeters, naamgenoot van die legendarische Timmerman uit de regio Nazareth, wordt eigenlijk liever Jef genoemd door de vrienden van de schaakclub en het buurtcomité. Wanneer hij ten officiëlen titel inlichtingen inwint van algemeen nut, trekt hij zijn nette pak aan en laat zich met zijn doopnaam aanspreken.
Ditmaal contacteerde analoog-lezer Jozef Peeters Vlaanderens favoriete auteursrechtenvereniging voor verdere verduidelijking aangaande een hardnekkig misverstand. We lezen met hem het bondige antwoord van de deskundige.

Geachte meneer Peeters,

Zoals onze collega antwoordde, heeft het volume geen invloed op ons tarief.

Met vriendelijke groet,

XXXX XXXXXX
Front Office Sabam

e-Licensing
Aarlenstraat 75-77 Rue d’Arlon
1040 Brussel – Bruxelles
Email : frontoffice@sabam.be
Web : http://www.sabam.be

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag :
ombudsman@sabam.be


De vraag die u ons gesteld heeft was:

Beste,
Dank voor uw antwoord aangaande mijn vraag. Het volgende blijft mij
echter onduidelijk. Is de bijkomende schadevergoeding dan wel
volume-gerelateerd? Dit lijkt mij een enigszins onfaire manier van
handelen. U kunt toch geenszins weten hoe luid de muziek gespeeld
wordt? Of wordt dit dan gemeten? Indien ik mij vergis, gelieve mij dan
te verontschuldigen.
Dank,
Peeters Jozef

Tip: Lees ook deel 1 van deze informatieve reality repo!

Mail Sabam: Schaak!

juni 1, 2010

Iedereen wil graag het fijn weten over Vlaanderens favoriete auteursrechtenvereniging. Zo ook schaakclubondervoorzitter Jozef Peeters Hij mailde SABAM aangaande een nog te organiseren evenement. En hij kreeg antwoord!

U hebt op 26-5-2010 om 17:26:09 een vraag aan ons gesteld. Het antwoord op deze vraag is:

Geachte meneer Peeters,

Vanaf het moment dat u auteursrechtelijk beschermde werken in het
openbaar gebruikt, zijn er auteursrechten verschuldigd en dient u ons
een aanvraag tot toelating te bezorgen. Dit is dus ongeacht het
volume.

Door hier op te klikken kan men het aanvraagformulier verkrijgen
waarop allerhande gegevens over het evenement verzameld worden. Het
ingevulde formulier moet in elk geval bij SABAM terechtkomen voordat
het evenement plaatsvindt. Als men de toestemming pas achteraf vraagt,
zal een bijkomende schadevergoeding worden aangerekend.

Na het evenement wordt men gevraagd om een lijst van opgevoerde werken
die tijdens het evenement werden gebruikt, op te sturen. Die gegevens
hebben wij nodig om de geïnde bedragen zo correct mogelijk te verdelen
onder de auteurs, componisten en uitgevers van de uitgevoerde of
gebruikte werken.
De documenten hiervoor kan met hier vinden.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om verder contact met ons
op te nemen.

Met vriendelijke groet,

XXXX XXXXXX
Front Office Sabam

e-Licensing
Aarlenstraat 75-77 Rue d’Arlon
1040 Brussel – Bruxelles
Email : frontoffice@sabam.be
Web : http://www.sabam.be

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte,
Graag willen wij een schaaktoernooi organiseren. Bij ons in de wijk.
Het opzet is hierbij op de achtergrond stilletjes muziek op te zetten.
Maar heel stil zodat dit niet storend werkt voor de kandidaten. Als het dan heel stil is, dienen hier dan ook rechten voor betaald te worden?
Dank,
Peeters Jozef

Mail Sabam: wachtmuziek (2)

november 17, 2009

We ontvingen ook vandaag weer interessante weetjes op vlak het auteursrechtelijk gebeuren. Blijkbaar leeft dit enorm bij de mensen, want analoog-lezer en volksdichter André Cortelinckx stuurde ons zijn correspondetie door met Vlaanderens favoriete auteursrechtenvereniging. Wil je zelf ook iets weten over het auteursrecht en over SABAM in het bijzonder. Post het even in de comments!

Geachte,

Dat klopt. Zoals u op onze tarieven kan zien worden het aantal lijnen en toestellen verrekend.

Met vriendelijke groet,

XXXX XXXX
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be


De vraag die u ons gesteld heeft was:

Beste

Het klopt dus dat als er geen wachtmuziek gespeeld wordt, maar wel *kan* gespeeld worden er toch rechten betaald moeten worden en wel het maximale aantal. ER is op geen enkel moment een meting van de daadwerkelijk afgespeelde muziek;
Kan u mij bevestigen dat ik dit goed begrepen heb?

Met vriendelijke groet

Cortelinck André

Mail Sabam: wachtmuziek

november 16, 2009

fuck you

Analoog-lezer André Cortelinckx stuurde ons alweer een ineteressante bijdrage aangaande de boeiende materie die men auteursrecht noemt. Deze keer vroeg hij zich af hoe de wachtmuziek voor telefooncentrales aangerekend wordt. Onze favoriete auteursrechtenvereniging stond hem klantvriendelijk te woord!

Geachte,

U vindt alle info via http://www.sabam.be/nl/getpage.php?i=100.

Met vriendelijke groet,

XXXX XXXXX
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be


De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte

Indien men een telefooncentrale heeft, moet men dan extra Sabam betalen voor de wachtmuziek? En zo ja, is dit afhankelijk van het aantal keer dat die wachtmuziek afgespeeld wordt. Want uiteindelijk hoort een firma zo efficiënt te zijn dat men ernaar streeft de wachtmuziek tot een minimum te beperken en is het dus theoretisch mogelijk dat die wachtmuziek nooit afgespeeld wordt. Hoe is dit precies geregeld?

Alvast dank voor info.

Mvg

Cortelinckx André

Mail Sabam: antwerpen (2)

oktober 25, 2009

Geachte,

Dat is iets waar sabam zich trouwens niet mee bezighoudt, de morele kant van het auteursrecht. Het zijn enkel rechtbanken die zoiets kunnen vaststellen.

Met vriendelijke groet,
XXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Dank voor je antwoord.
Begrijp enkel niet goed hoe men kan vaststellen dat iets niet bewerkt is. Is dat niet erg moeilijk?
André

From: frontoffice@sabam.be
To: cortelinckxandre@hotmail.com
Date: Mon, 12 Oct 2009 09:51:07 +0000
Subject: vraag antwerpen [#7183]

Geachte heer,
Kinderliedjes zijn meestal niet meer onderhevig aan auteursrechten. Ze behoren tot het publieke domein (waarvan auteur/componist meer dan 70 jaar overleden is) of zijn traditionele liederen. Daaronder verstaan we dat het om de originele onbewerkte versies gaat. Ik ken de inhoud van de cd niet maar indien het om de twee hierboven vermelde redenen gaat, is het volkomen legaal.
Met vriendelijke groet,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte

Las net de affaire van de antwerpse schepen die een eigen cd met kinderliedjes uitdeelt om zo geen auteursrechten te moeten betalen. Is dat eigenlijk wel legaal?
Dank.
André Cortelinckx

Mail Sabam: radio

oktober 23, 2009

Geachte heer/mevrouw ,

U hebt op 20-10-2009 om 20:35:30 een vraag aan ons gesteld. Het antwoord op deze vraag is:
Mijnheer Bosmans,

1. In toepassing van artikel 1 van de auteurswet van 30 juni 1994 is de toelating van de auteurs en componisten nodig om hun muziek uit te zenden.
2. Indien artiesten bereid zijn om te betalen voor de uitzending van hun muziek is dat bij ons weten niet illegaal. Maar u kan dat voor alle zekerheid best nog eens navragen bij een advocaat.

Met vriendelijke groet,

XXXXXX XXXXXXXXX
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte

Dient een radiozender SABAM te betalen. En zo ja, zou het legaal zijn de kosten door te rekenen aan artiesten die graag willen dat hun platen gedraaid worden?

Alvast dank voor informatie

Achiel Bosmans

Mail Sabam: antwerpen

oktober 19, 2009

Geachte heer,

Kinderliedjes zijn meestal niet meer onderhevig aan auteursrechten. Ze behoren tot het publieke domein (waarvan auteur/componist meer dan 70 jaar overleden is) of zijn traditionele liederen. Daaronder verstaan we dat het om de originele onbewerkte versies gaat. Ik ken de inhoud van de cd niet maar indien het om de twee hierboven vermelde redenen gaat, is het volkomen legaal.

Met vriendelijke groet,

M.
Front Office Sabam

Heeft u opmerkingen in verband met de behandeling van uw vraag : ombudsman@sabam.be

De vraag die u ons gesteld heeft was:

Geachte

Las net de affaire van de antwerpse schepen die een eigen cd met kinderliedjes uitdeelt om zo geen auteursrechten te moeten betalen. Is dat eigenlijk wel legaal?
Dank.
André Cortelinckx