Archive for the ‘Feitelijkheden’ Category

Bormsviering: OMG!

mei 7, 2020

De Bormsviering wordt dit jaar uitgesteld omwille van de Corona-maatregelen. Serieus? Ik wist niet dat dit soort van onzin nog steeds gebeurde! Die mensen herdenken een recidiverend collaborateur. En herdenken kan geen kwaad, op zich. Geschiedenis is belangrijk. Maar dit gaat toch wel een stapje verder, heb ik de indruk. Hoeveel N-VA’ers zouden er op zo’n Borms-viering rondlopen?

Enfin, toch maar wat meer gelezen over die figuur August Borms.

In zijn schrijfelsTien jaar in den Belgischen kerker” (1930) lees ik een willekeurige paragraaf.

Menig andere legde wetens en willens een valschen eed af, zoo b.v. die beruchte Marcel Witvrouw, onderwijzer te Herent, die de lafheid dan nog verder dreef, en een vuistslag gaf aan een weerloozen gevangene. Zulks gebeurde den 14den Juni in ’t bijzijn van den onderzoeksrechter Bilaut, wiens dubbelzinnige houding me toen heeft geleerd dat onder zijn uiterlijke hoffelijkheid een bittere vijandschap tegen ons verborgen lag. Ik stelde een leugen van Witvrouw terecht, waarop deze rechtsprong en me een slag toebracht terwijl hij schreeuwde: ‘Als ge ooit in Herent terugkomt, dan maakt de bevolking u kapot’. Noch de onderzoeksrechter, noch de aanwezige griffier verroerden een vin om me te verdedigen, zoodat ik voor het afweren van een tweeden slag naar de zware elektrische lamp greep, welke op de schrijftafel stond. Dat bracht den woestaard tot bedaren en hij zette zich neer, nu in ’t oog gehouden door de twee gendarmen, die men ondertusschen binnengeroepen had.

Lijkt me wel een verfrissend idee om die Herentse onderwijzer eens te herdenken. Die zijn graf moet gemakkelijk te vinden zijn. Hij is overleden in Buchenwald, maar er is een gedenksteen in zijn home town. Zijn naar staat ook vermeld op het oorlogsmonument aan het de Onze-Lieve-Vrouwekerk in datzelfde dorp.

 

 

Boerensumfonie (1944)

mei 5, 2020

 

Transport XX

april 30, 2020

Youra Livchitz (25), Jean Franklemon (25) en Robert Maistriau (22) zijn de enigen die in die hele Tweede Wereldoorlog ooit een jodentrein overvielen. Het is een verzetsdaad die mij al lang fascineert. Jonge gasten die met drie en ongetwijfeld enorm veel schrik, een jodentransport van de nazi’s tegenhouden. Wanneer kies je ervoor om die stap te zetten? Ze moeten geweten hebben dat de kans klein was dat ze dit tot een goed einde zouden kunnen brengen.

De getuigenis van Robert Maistriau:

http://www.getuigen.be/Getuigenis/Maistriau-Robert/

Jeanne Dormaelsplein

april 28, 2020

De stad Leuven wil het plein voor het station in Wijgmaal omdopen tot Jeanne Dormaelsplein. Het stond recentelijk in Het Laatste Nieuws. De stad wil namelijk (en terecht) meer straten noemen naar vrouwen. De vertzetsheldin Jeanne Dormaels mag daarbij zeker niet vergeten worden. Als koerier transporteerde ze wapens en berichten samen met een vrouw uit Tildonk. De principiële beslissing over de straatnaamwijziging werd genomen op 27 januari 2020. Het openbaar onderzoek liep tot vorige week 24 april 2020.

Rosalia “Jeanne” Dormaels werd geboren in Wilsele (14/7/08) als dochter van Emmanuel Arthur Dormaels en Philomena De Roeck. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde ze in de Elfnovemberstraat in Wijgmaal en was ze koerierster voor Partizanenleger in het Noorden van Brabant. Ze werd op 18 februari 1943 door de Gestapo opgepakt en geïnterneerd in Leuven, Sint-Gillis, ’s Hertogenbosch en tot slot Ravensbrück, waar ze op 18 maart 1945 overleed. Rosalia Dormaels was huisvrouw. Haar echtgenoot, Louis Vandenbosch, was beroepsmilitair en gedurende vier jaar krijgsgevangene. Het koppel had drie kinderen: Paula (1935), Mariette (1935) en Gabrielle (1939).

Bron: Openbaar onderzoek

Buurgemeente Wilsele heeft tien straten die genoemd werden naar mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren in het verzet. Ze kwamen om in concentratiekampen als Buchenwald, Dora, Saschsenhausen… De website herrineringsmemoire.be geeft je een griezelig duidelijk overzicht van wie waar opgesloten werd en een totaaloverzicht van de verschillende kampen vind je op wikipedia.

Dormaels zelf stierf in het concentratiekamp Ravensbrück, ten noorden van Berlijn.

Enigszins verbitterd staat op de Nederlandstalige Wikipedia-pagina over Dormaels hetvolgende te lezen:”Jeanne Dormaels is in Vlaanderen en in haar geboorteplaats vergeten, behalve door haar familie.

Hoewel ik niet de illusie heb dat een straatnaam op zich ervoor zorgt dat mensen zich de verzetsheldin in kwestie gaan herinneren, is het beter dan niks.

 

PS: De Elfnovemberstraat in Wijgmaal is later hernoemd tot Acht Meistraat. Ze verbindt de stationsstraat met de Gebroeders Tassetstraat.

Leuven ondergronds

april 27, 2020

Een site die ik niet kende. Leuke weetjes: https://www.leuvenondergronds.be/

Tony Van Dijck

april 24, 2020

Tony Van Dijck stond als jonge man aan het hoofd van de Vlaamse SS (“Algemene SS Vlaanderen”) tijdens de Tweede Wereldoorlog, aangesteld door Himmler. Robert Vebelen (zie eerdere post) leidde het veiligheidscorps hiervan.
Hij is twee keer ter dood veroordeeld voor o.a. zijn betrokkenheid bij de razzia’s Lamain, Hertain, Doornik, Bree, Peer, Meeuwen-Gruitrode, Wijshagen en vooral Meensel-Kiezegem. Zijn ter dood veroordeling is nooit voltrokken.

Er is ooit een documentaire uitgekomen met een interview met hem. Een merkwaardig tijdsdocument. Hij vertelt over zijn carrièrre bij de SS zoals mensen over hun legerdienst vertellen. Zonder spijt. Verplichte kost voor elke antifa!

Vuurkruiser

april 23, 2020

Op graven van oud-strijders staat soms vermeld dat ze een “vuurkruiser” waren. Ik heb lang gedacht dat dit een soort geloofsovertuiging moet geweest zijn, maar blijkbaar gaat het over mensen die in WOI hebben meegevochten. Ze hebben de “vuurkaart” gekregen (een echte “kaart” die wat op een soort identitieitskaart lijkt).
In het Vlaams Woordenboek vond ik onderstaande definitie:

Deze titel werd uitgereikt aan allen die de “Vuurkaart” hadden ontvangen, m.a.w. allen die tijdens de oorlog van 1914- 18 aan het front onder vuur gestreden hadden. (Het vuurkruis was een officieel Belgisch ereteken.)

Meer informatie en afbeeldingen vind je hier: https://www.yser.eu/html/medailles/belgie_ww1_vuurkruis.html

De moord op Boerke Nijs

april 22, 2020

Boerke Nijs werd vermoord door de Duisters in zijn caé aan de Tervuursepoort. Ik denk dat iedereen in Leuven dat wel weet.
Ik wist niet dat Guillaume Nijsen (zoals hij echt heette) op 52-jarige leeftijd door de groep van Robert Verbelen werd vermoord. Nijsen was een lid van de BNB (Belgische Nationale Beweging). De Belgische Nationale Beweging (BNB, Frans: Mouvement national belge of MNB) was een groep binnen het Belgische verzet tijdens de bezetting van België in de Tweede Wereldoorlog, lees ik op Wikipedia. De voornaamste activiteiten waren evacuatie van geallieerde piloten, sabotage en inlichtingenverzameling. De meeste leden waren afkomstig uit de Franstalige middenklassen en waren politiek gezien centrumrechts.
De reden waarom het vergeldingscommando van Vlaams SS-officier Robert Verbelen bij Nijsen langs kwamen, was omdat ze op zoek waren naar een zekere Hermans, een korporaal uit Tervuren die ondergedoken geweest was bij Nijsen. Die zou actief geweest zijn bij het verzet. Hermans werd niet gevonden, maar Nijsen werd ter plaatse met drie kogels neergeschoten. Zijn vrouw en zoon waren hierbij aanwezig (zie documentaire). Ook het zesjarige neefje Pierre Neuhard was hierbij aanwezig. Pierre was de zoon van Léon Neuhard en Hermandine Verjauw, twee verzetsstrijders uit Tildonk (Witte Brigade – Fidelio).

Na renovatie van het gebouw  aan het begin van de Tervuurse steenweg werd een nieuwe gedenksteen voorzien. De tekst luidt:

De Belgische Nationale Beweging
Aan haar lid
Guillaume Nysen
Oud Strijder 1914-18
Vuurkruiser
Alhier vermoord door
de nazibeulen op
4 december 1943

 

Bombardement van Leuven (15 mei 1944)

april 21, 2020

Ik heb e nooit bij stilgestaan dat het eigenlijk de geallieerden waren die Leuven tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebombardeerd. Ze deden dat om de spoorwegverbinding te treffen en het de Duitsers moeilijk te maken zich te bevoorraden. OOk de spoorwegknoppunten van Mechelen, Hasselt en Kortrijk waren een doelwit..

De Leuvenaars moesten vluchten. Het stadhuis raakte beschadigd en de Sint-Pieterskerk. Er stierven circa 300 Leuvenaars.

Leuven platgebrand in 1914

april 20, 2020

Wat ik niet wist:

Er werd gebruik gemaakt van brandkolonnes die met fosforbommen het ene na het andere gebouw in brand staken.

Het stadhuis werd gespraad omdat de Duitse commandant daar zijn kantoor had.

De actie was een sanctie: de Duisters dachten dat de Leuvenaars het vuur geopend hadden na een Belgische aanval, maar eigenlijk hadden de Duitsers per ongeluk op elkaar geschoten.

De universiteitsbibliotheek werd toen ook in brand gestoken.